Skifter

Se vejledning med skærmdumps her.

 

Når folk dør, bliver skifteretten aktiveret. Sådan er det i dag. Sådan var det i fortiden. Nogle ejede ingenting, det er et faktum. Efter dem er der kun en kort notits at hente i skifteprotokollerne. Men hvis en person i din slægt har ejet mere end det allermest nødtørftige, så vil der være et skifte i boet efter personen.

Skifterne fortæller om boets indhold. Hvem der var arveberettigede, og hvem, der arvede hvad. Det er nyttig viden for enhver slægtsforsker, og skifterne er ikke nær så svære at gå til, som man måske tror. Du skal bare fra kirkebogen vide, hvornår din slægtning døde. Og om han/hun evt. boede i Bagsværd, for Bagsværd ligger for sig!

Skifterne ligger på Arkivalier Online (AO) under emnet ”find din slægt”. Vælg skifter og søg på Københavns Amt og vælg Københavns Amts Nordre Birk.

I Mørkhøj var der en smed, der hed Søren Nielsen Høy. Han begik selvmord 26. maj 1900, kun 44 år gammel. Samme Søren havde en søn af første ægteskab, der hed Harald Villiam Høy. Han var også smed, og endte med at overtage smedjen i Mørkhøj. Men Harald blev ramt at tuberkulosis miliaris og døde efter tre ugers sygdomsforløb 18. januar 1902. Skifterne efter far og søn er nemme at finde.

Start i ”register til skiftebog”. Det er årstalsinddelt, så i dette tilfælde kan vi finde både far og søn i samme register, nemlig det, der dækker perioden 1892-1902.

Registret er alfabetisk. På opslag 10 under H finder vi først Søren Nielsen Høy under journalnummer 101-1900/01 og henvisninger til folio 213, 272 og 276. Harald Villiam Høy finder vi på opslag 11 under journalnummer 381-1901/02 og henvisning til folio 402.

Nu kan vi gå ind og vælge Skiftebog (1820-1969). Der er fire protokoller, der dækker vores årstal, 1900 og 1902, men da vi har de relevante sidetal, er det meget hurtigt at finde rette steder.

Henvisningerne til Søren Nielsen Høy fungerer upåklageligt. Anderledes forholder det sig, hvis vi tager sønnen, Harald. Den eneste folio 402 passer aldeles dårligt med datoen for Haralds død, og der står da heller ikke ét ord om Harald. Derfor er vi nødt til at gå til skiftesaglisten og se, hvad der egentlig er passeret. Skiftesaglisten er kronologisk efter dødsdato og år. Harald Villiam Høy står præcis, hvor han skal. Og her får vi forklaringen på, at vi intet kan finde i praksis. For Haralds enke fik lov at hensidde i uskiftet bo, og skiftet blev først afsluttet 5. maj 1906 "uden at boet har været taget under behandling af skifteretten".

 

Skrevet af Eva Molin