Tinglysning i Gladsaxe

Hent vejledning med skærmklip men uden links isat her!

 

Hvis din slægt har boet i Gladsaxe, kan du også finde ud af noget om den ejendom, hvor de boede. Det, du SKAL vide, er ejendommens matrikel! Folketællingerne fra 1901 og frem giver dig normalt matriklen. Fra 1912/13 er der desuden mulighed for at finde matriklen via de lokale vejvisere. Vejviserne medtog alle familieforsørgere på en ejendom. Det betyder, at vejviserne ikke duer, hvis du kun har navnet på din formoder og ikke hendes ægtefælle!

På internettet finder du også Geodatastyrelsens Historiske Kort.

Når matriklen er i orden, kan du gå i Arkivalier Online og vælge ”Find en ejendom” og dernæst ”Realregistre, skøde- og panteprotokoller”. Du skal søge på Københavns Amt og under arkiv, skal du vælge Københavns Amts Nordre Birk.

Først skal du vælge plustegnet ud for ”Matrikelsregister til realregister”, vælg det bind, der dækker Gladsaxe og find dit matrikelnummer. På opslag 38 står for eksempel matrikelnummer 30. Under register, står der 1, og under folio, står der 45. Det noterer du, og så er du klar til at gå i realregisteret. Realregistrene er forløberne for tingbøgerne og den elektroniske tingbog!

Nu skal du trykke på plustegnet foran det realregister, der hedder ”Realregister 1. række: Gladsakse (de kan ikke stave på Rigsarkivet!). Trykker du på plus, får du valget mellem 1, 2, 3 og 4. Men du ved fra matrikelsregistret, hvilket nummer, du skal trykke på.

Hvis du vil finde matrikel 30 Gladsaxe By og Sogn, så gå ind i bind 1 og find folio 45. Det er på opslag 47, hvis du vil kigge med her. Her får du oplysninger om ejerne fra cirka 1880 til begyndelsen af 1900-tallet. Hvis du vil have ejere FØR 1880, kræver det en helt særlig øvelse, som ikke kan laves på nettet endnu, men som vi kan hjælpe dig med på Gladsaxe Byarkivs Lokalhistoriske Afdeling. Hvis du vil se, hvem der har ejet ejendommen EFTER begyndelsen af 1900-tallet, skal du kigge på det stempel, hvor der står OMSKREVET. I dette tilfælde står der OMSKREVET til bind 40, folio 372.

Nu skal du videre til ”Realregister: 2. række: Gladsaxe (1915-1970). Tryk på plustegnet og du får straks lov til at vælge bind 40. På opslag 351 har du folio 372 og matrikel 30. Under adkomster på realregisterbladet står der, hvem der har ejet ejendommen, og hvornår den er blevet handlet. Matrikel 30a Gladsaxe By og Sogn blev solgt af Maren Marie Larsen 6. februar 1907 til Kirsten Christensen. Udfor den oplysning står der en henvisning. Der står 4R 380. Nu kan du gå ind i en rigtig skøde- og panteprotokol og finde skødet i sin fulde ordlyd!

Luk realregistret og tryk på plustegnet foran ”Skøde- og panteprotokol (1694-1927). Der er ret mange muligheder, når datoen er 6. februar 1907. Faktisk er der syv mulige protokoller, og der er ingen anden vej end at åbne fra en ende af for at finde den protokol, der hedder 4R. Den rigtige i denne omgang hedder 1906 4 11 – 1907 8 14. På opslag 375 = side 372 i protokollen står læsningsnummer 380 og hele skødet med beskrivelse af alt det, Kirsten køber af Maren Marie i 1907.

I vejviserne kan vi finde ud af, at matrikel 30a Gladsaxe By og Sogn bliver til adressen Branddamsvej (uden nummerangivelse) først, og fra 1927 bliver matriklen adresseret Stengårds Alle 286-290. Billederne øverst på siden viser billeder fra henholdsvis Branddamsvej og Stengårds Alle omkring husnummer  290.

 

Skrevet af Eva Molin