Aldershvile Slot

Aldershvile Slot omkring år 1905.

  

Johan Theodor Holm var uddannet læge og botaniker. Født 1731 og død 1793. I 1781 blev han adlet under navnet Holmskjold. Holmskjold lod omkring 1790 Aldershvile Slot opføre ved Bagsværd Sø. Slottet var bygget i empirestil, en enkel stil med hvide mure, vinduerne i rolig rytme henover facaderne og en kraftigt betonet gesims. Taget var afvalmet, d.v.s. skrånede ned mod gavlene, og havde blåglaserede teglsten. Det skal påpeges, at det en senere eftertid, der har givet Aldershvile tilnavnet Slot. Boligen var et lyststed i superklassen, men reelt ikke et slot.

Holmskjold nåede knapt nok at tage Aldershvile i brug, førend han døde. Da boet blev gjort op, blev det afsløret, at han var stærkt forgældet og sågar havde taget af diverse pengekasser, som havde været ham betroet (dronningens, postens og Den kgl. Porcelænsfabriks). Huset blev derfor solgt, og næste ejer blev grev Ribbing, som var blevet landsforvist fra Sverige, efter at have været involveret i mordet på Gustav den Tredie.

Flere andre kendte og spændende ejere huserede på Aldershvile Slot, men Angelica Sponneck f. Pierri, kaldet grevinden af Bagsværd, blev stedets nok i eftertiden mest kendte ejer. Flere oplysninger om Aldershvile og dets ejere.

Aldershvile Slot brændte i 1909 og blev ikke genopført. Gladsaxe Kommune overtog ruinen og den resterende del af parken i 1927. I 1974 blev ruinen fredet. Lyt til grevindens datter, Stella Holbæk, der fortæller om branden

Skrevet af Eva Molin