Bagsværd Kirke

Jørn Utzon tegnede kun én kirke, nemlig Bagsværd Kirke. Han lod sig inspirere af himmelfænomenet skyer. Inde i kirken ses det i de prægtige lofter, svungne som dramatiske cumulusskyer. Lofternes sving kan aflæses i ydermurenes mosaikker.

Foto: Eva Molin, 2009.

 

  

I 1538 blev kirken i Bagsværd revet ned. Kongen havde befalet, at det skulle ske, og at stenene skulle genbruges i renoveringen af den gamle bispegård i København, som efter reformationen skulle bruges til universitet og præsteskole i den nye, lutherske kirke.

Derpå måtte Bagsværds borgere i næsten 400 år, nemlig indtil 1923, drage til Gladsaxe Kirke, når de ville i kirke. Det var besværligt, og sognets præst kunne desuden forudse, at befolkningen ville vokse, når Slangerupbanen blev indviet, så det var i høj grad på sin plads at få en lokal kirke igen.

I 1906 fik Bagsværd sit eget menighedshus ved siden af den nyopførte Bagsværd Skole. Her kunne menigheden samles, men gudstjenester afholdtes stadig i Gladsaxe Kirke.

Sådan foregik det indtil 14/10-1923, hvor det gamle menighedshus var blevet ombygget og havde fået sit kirkepræg med kamtakket gavl, og blev indviet som midlertidig kirke.

Den midlertidige kirke kom til at fungere, indtil den nuværende kirke, tegnet af Jørn Utzon, stod klar til indvielse d. 15/8-1976. Læs mere om Bagsværd Kirkes spændende historie på Bagsværd Kirkes egen hjemmeside.

Skrevet af Eva Molin