Bagsværd Kostskole

Postkort med Bagsværd Kostskole, som åbnede sine døre d. 1. september 1908 for i alt 28 elever. Skolen hed først Bagsværd Kostskole, men kort tid efter kom den til at hedde Lawaetz Kostskole efter grundlæggeren. Da Herman Lawaetz forlod skolen i 1912 for at gå nye veje, skiftede skolen atter navn til Bagsværd Kostskole.

 

  

Som følge af Slangerupbanens åbning kom der en del nyt liv i Bagsværd. En del fra det bedre københavnske borgerskab søgte ud langs søen, de medbragte en skolekultur, som Gladsaxe på daværende tidspunkt slet ikke kunne leve op til, da Gladsaxe stadig i århundredets begyndelse kun havde tre skoler, nemlig: Prinsesseskolen, Rytterskolen og Skolehytten i Buddinge. Det var ikke skoler med et niveau, der kunne føre eleverne helt frem til en eksamen, der gav adgang til universitetet og andre højere læreanstalter.

Bagsværd Kostskole, som blev åbnet 1/9-1908 under navnet Lawaetz Kostskole, udfyldte et tomrum. Før havde alle, der ønskede at afslutte deres skolegang med mellemskole-, real- eller studentereksamen, skullet tage til Lyngby. Det første år var der 28 elever på skolen, der alle var dagelever, men i skoleåret 1909/10 kom de første tre kostelever.

En af drivkræfterne bag den nye kostskole hed Nissen, og han var ejer af Højgård. Brødrene Nissen fra Højgård var meget aktive i perioden umiddelbart efter Slangerupbanens anlæggelse i 1906. Foruden skolen var de med i anlæggelsen af restaurant Søpavillonen og Hareskov Kuranstalt. Yderligere information om brødrene Nissens aktiviteter.

Den nye kostskole fik hurtigt flere elever, men økonomien var stram i en tid, hvor statstilskud ikke eksisterede. Alligevel byggede kostskolen løbende til indtil 1912. Efter 1912 blev der i flere omgange bygget om indvendigt i skolen, men først i 1961-63 blev skolen udvidet med nye bygninger. Skolen havde da også efterhånden i omegnen af 800 elever, og de nye bygninger blev snart for trange. I dag breder Bagsværd Kostskole sig over et stort område og råder over mange forskellige bygninger, bl.a.: Stenhuset, Haraldsgave og Birkehuset. Læs meget mere om kostskolen på Bagsværd Kostskoles egen hjemmeside.

Skrevet af Eva Molin