Det tidlige skolevæsen

Pension Viktoria lå på Aldershvilevej 109. Bygningen var gammel og oprindeligt bygget som kommuneskole. Skolen blev taget i brug omkring 1855 og fungerede indtil den nye Bagsværd Skole blev taget i brug i 1906.

  

 

 

I 1721 blev Gladsaxes første skole oprettet, men kilderne siger, at der har været degne i Gladsaxe i hvert fald siden 1683, d.v.s. selvom der ikke var en egentlig skole tidligere, så foregik der en vis form for undervisning. Det var prinsesse Sophie Hedevig, der i 1721 lod opføre en skole i Bagsværd. Prinsessen ejede på dette tidspunkt Frederiksdal Gods og altså Bagsværd. Prinsessens bror var kong Frederik den Fjerde. Både kongen og prinsessen havde læst og lært af de franske oplysningsfilosoffer og var svorne tilhængere af uddannelse. Prinsessen indførte undervisning for bønders og husmænds børn på sine godser, mens kongen gjorde det samme i sine rytterdistrikter.

Prinsesseskolen var knapt 16 meter lang og 8 meter bred. Når man trådte ind i forstuen, lå skolestuen til højre og lærerboligen til venstre. Skolestuen var godt 40 kvadratmeter stor og lærerboligen godt 60 kvadratmeter, hvis man regner forstuen med til lærerboligen. Vinduerne var udstyret med blyindfattede ruder, hvilket tog en del lys. Gulvet var lerstampet, og borde og stole var fastgjort til pæle, der var nedrammet i lergulvet. En bilæggerovn skulle opvarme både skolestuen og lærerens bolig.

Prinsesseskolen blev revet ned i maj 1817, for at genopstå i moderniseret og udvidet stand i slutningen af 1817. Prinsesesseskolen var i brug indtil 1906, hvor den nyopførte Bagsværd skole erstattede den forældede Prinsesseskole. Prinsesseskolen lå fysisk på Aldershvilevej, men er for længst revet ned.

Skrevet af Eva Molin