Hareskov Kuranstalt

Dette noget fortegnede billede af Hareskov Kuranstalt viser meget godt, hvordan bygningerne så ud, og hvor stort anlagt kuranstalten var. Billedet er tegnet af Franz Sedivy i 1933.

 

 

 

  

Brødrene Nissen fra Højgård havde fået en god ide. De tog selv jævnligt på dyre kurophold i udlandet for at slappe af og komme til hægterne. Det foregik på dyre kursteder med adgang til smuk natur, god mad, evt. diætkost, massage, varme bade, mudderbade, lysterapi, og alt hvad en stresset gæst ellers kunne ønske sig. Men brødrene Nissen tænkte, hvorfor tage til Skodsborg eller Tyskland, hvorfor ikke bruge udnytte de rekreative muligheder i Bagsværd? Da det så oven i blev vedtaget at anlægge jernbane lige til Bagsværds centrum, var det "bare" at rejse den fornødne kapital og gå i gang.

Arbejdet med at sælge jord og bygge, begyndte i 1905. I 1908 åbnede kuranstalten, og den blev en succes fra første sæson. Så stor en succes, at der straks måtte udvides med flere værelser. Snart kom Hareskov Kuranstalts bygninger derfor til at brede sig over et ganske stort areal.

I 1943 fandt tyskerne desværre ud af, at Hareskov Kuranstalt ville være ideel som lazaret for sårede soldater fra fronterne. Det fandt modstandsbevægelsen ud af, og i oktober satte modstandsgruppen Holger Danske ild til hovedbygningen, som derefter henlå som ruin i de næste 14 år.

Der var mange planer for at genopbygge kuranstalten, men de i mellemtiden var der sket et generationsskifte i bestyrelsen for kuranstalten, og der var ikke enighed om, hvad der skulle gøres. Altså skete ingenting, og først omkring 1956-57, da Hareskovbo skulle bygges, blev ruinen fjernet.

Skrevet af Eva Molin