Højgård

Højgårds og Aldershviles historie hænger delvist sammen. Den mand, der byggede begge steder, var Johan Theodor Holm. Holm blev adlet i 1781 og fik navnet Holmskjold. Holmskjolds bygge- og landbrugsprojekter var desværre ikke billige. Han døde stærkt forgældet i 1793 og hans hustru måtte sælge alt. Den fine tegning af Højgård her er lavet af H.G.F. Holm, kaldet Fattig-Holm cirka 1850 og udstillet på Charlottenborg i 1851. I dag i Gladsaxe Kommunes besiddelse.

  

Bagsværd By var en landsby, hvor gårdene som alle andre steder i landet var placeret i midten af byen. Efter udskiftningen i 1772 skiftede Bagsværd knapt nok karakter, da det kun var Nybrogård og Højgård, der i første omgang flyttede væk fra landsbyfællesskabet.

Johan Theodor Holmskjold, som lod Aldershvile Slot bygge, købte både Højgård og en række små holme og øer ved Bagsværd Sø, som bønderne ellers regnede for næsten ubrugelig overdrevsjord. Men Holmskjold var botaniker og fik drænet jorderne og fik endog meget frugtbar jord ud af anstrengelserne. Højgård blev knyttet til Aldershvile som slottets avlsgård. Til Højgård og Aldershvile hørte desuden en del af Hareskovene, den såkaldte Aldershvile Skov og et savværk. Savværket blev solgt i 1858 og i 1866 blev skoven solgt til staten og sammenlagt med Hareskovene.

I 1905 begyndte udstykningen af Højgårds jorder. Det var brødrene Nissen, der solgte ud af jorden for at skaffe penge til at realisere drømmen om Hareskov Kuranstalt.

Højgård skiftede forholdsvis ofte ejer, især i perioden fra 1916 til 1943, hvor staten overtog gården og bl.a. lod Røde Kors bruge den som lejr fra 1945-47 for danske statsborgere, der var flygtet fra Tyskland.

I 1963 købte Gladsaxe Kommune Højgård, og i 1968 påbegyndte man en større ombygning, hvor man bl.a. fik blotlagt de smukke kampesten i murene. I dag bruges Højgård til venskabsbyaktiviteter og til såvel privat som kommunal møde- og kursusvirksomhed.

Skrevet af Eva Molin