Nyere skoler

Prinsesseskolen fra 1721 var aldeles forældet i 1906 trods ombygninger undervejs. Desuden var børnetallet eksploderet med jernbanen og de nye boligkvarterer langs søen. Derfor enedes sognerådet om at sælge Prinsesseskolen og i stedet købe en ny skolegrund ud til Bagsværd Hovedgade, og her byggede kommunen i 1906 Bagsværd Skole.

Den oprindelige bygning, som af udseende fik et traditionelt købstadspræg, skulle både huse lærere og elever. Bygningen var tegnet af arkitekt H.P. Jacobsen. Der blev ansat en førstelærer, en lærer og en lærerinde ved skolens start.

Lærernes boliger fyldte så forholdsvis meget af den nybyggede skole, at nogle af børnene måtte undervises i interimistiske lokaler oppe under kvisten. Skolens eneste baderum brugtes også til omklædningsrum, garderobe og rum for skolebetjentens redskaber. Skolegården blev først langt senere brolagt, så i regn, sne eller slud forvandledes gården til et pløre.

Omkring 1930 gik der knapt 300 børn i skolen. Det krævede udvidelser i større stil. Den første tilbygning kom i årene 1931-32 og den næste allerede i 1939-40, men også i 1945 og 1957 blev skolen udvidet.

Som kuriosum kan nævnes, at Bagsværd Bibliotek blev startet i 1923 i et lille bitte lokale på Bagsværd Skole. Først i 1937 rykkede biblioteket ind i sin egen bygning, og skolen fik sit lokale retur.

Søndergård Skole blev opført i 1969 efter stærkt pres fra en forældrekreds fra Stengård Skole. På Stengård Skole gik der alt for mange elever. Så mange, at de mindste elever blev undervist om eftermiddagen, når de formiddagsklasserne var gået hjem. Formanden for forældrekredsen var så vidt vides Bent Clausen fra Gammelmosevej. I 2011 havde elevgrundlaget i kommunen atter ændret sig, og da Søndergård Skole var nedslidt, valgte kommunen at Søndergård Skole og Bagsværd Skole skulle sammenlægges. Byggeriet af en ny Bagsværd Skole på Søndergård Skoles grund gik i gang i 2012. Der var rejsegilde på den nye Bagsværd Skole 24. september 2012 og allerede 3. juni 2013 skete første indflytning. Det var de kommende 0. klasser, der startede inden sommerferien. 12. august 2013 blev skolen officielt indviet, mens den tidligere Bagsværd Skole blev lukket ned og sat til salg. Skolen blev solgt i efteråret 2015 og nedrevet inden jul samme år.

Skrevet af Eva Molin