Byrådet og dets forgængere

Gladsaxe blev først en selvstændig kommune i 1909. Før 1909 udgjorde Gladsaxe og Herlev tilsammen en sognekommune, hvor lederen hed en sogneforstander.

Gladsaxe-Herlev Sognekommune blev oprettet i 1841. Både Gladsaxe og Herlev var landkommuner, og sogneforstanderskabet, der senere skiftede navn til sognerådet, skulle mest tage sig af opgaver i forbindelse med skole- og vejvæsen plus fattigforsorg. Møderne i sogneforstanderskabet foregik hjemme hos et af medlemmerne, eller på én af byens kroer eller i Sporten på Tinghøjvej. Først i 1908 fik sogneforstanderskabet faste lokaler i Buddinge Skole.

I 1913 fik Gladsaxe sin første socialdemokratiske sognerådsformand, nemlig: socialdemokraten Carl Valdemar Rasmussen. Gladsaxe Kommune har haft en socialdemokratisk leder i spidsen lige siden da.

I 1952 fik Gladsaxe såkaldt Gentoftestatus. Det betød, at vi fik nogle nye rettigheder især i forhold til skatteligning, budgetbehandling og skoletilsyn. Det betød også, at i stedet for at have et sogneråd og en sognerådsformand, fik vi nu en kommunalbestyrelse og en borgmester. I 1981 blev ordet kommunalbestyrelse ændret til det mere mundrette ord, byråd. Så siden valget i 1981 har vi haft et byråd.

Skrevet af Eva Molin