Distriktsjordemødre

Leonarda Jeanette Pauline Lundqvist blev født 7. april 1884. Hun blev gift med en lagerforvalter Hansen, der døde fem dage før deres yngste barns fødsel i 1915. Han efterlod dermed Leonarda som enke og enlig mor til to små børn, kun 30 år gammel. Leonarda valgte at forblive i sin enkestand og tog 18. september 1916 jordemodereksamen, så hun fremover kunne forsørge sig selv og børnene. Allerede 24. november 1916 assisterede den nybagte jordemoder ved sin første fødsel i Søborg. Klinik/bopæl var dengang på Buddinge Alle 33 (siden omdøbt til Selma Lagerløfs Alle). Siden fik hun klinik på Carl Blochs Alle. Reelt stoppede hun i 1950, men over de følgende fire år fortsatte hun dog med at fungere som jordemor for nogle ganske få udvalgte. Den sidste fødsel fandt sted 6. marts 1955. Da var Leonarda Hansen næsten 71 år gammel. Leonarda Hansen døde 28. juli 1959 på Plejehjemmet Kildegården på Søborg Hovedgade 188, hvor hun boede det sidste år af sit liv.
 

Siden 1862 har danske jordemødre skullet føre protokol over de børn, de hjalp til verden – levende såvel som døde. Derfor ved vi en del om de jordemødre, der har arbejdet i Gladsaxe siden da. Der var privatpraktiserende jordemødre, og så var der en distriktsjordemor. Distriktsjordemoderen boede i Buddinge. Hun havde fri bolig og en lille, men fast løn. Til gengæld for den luksus skulle hun til gengæld principielt tage sig af alle fødsler i hele distriktet.

Gladsaxe og Herlev udgjorde tilsammen ét distrikt! Så det var meget stort! Og derfor var der også privatpraktiserende jordemødre, som folk med penge kunne benytte sig af. Jobbet som distriktsjordemor i Gladsaxe blev nedlagt i 1965. På den tid benyttede næsten alle fødende kvinder i miles omkreds sig af Astrid á Rogvis klinik, og Gladsaxe Kommune lavede en aftale med fru Rogvi om, at de ville betale for hjælp til de kvinder, der ikke selv havde råd. For det var bestemt ikke gratis at føde og få hjælp af en jordemoder. Til gengæld fik de nybagte mødre god mad, masser af søvn, og når de forlod klinikken efter cirka otte dage, fik de oven i købet en gave med hjem – et askebæger med klinikkens logo!

Læs mere om Gladsaxes jordemødre

Læs mere om Astrid á Rogvis Fødeklinik

Skrevet af Eva Molin