Gladsaxe Rådhus

I 1937 stod Gladsaxe Rådhus færdigt. Det var tegnet af arkitekt Vilhelm Lauritzen, og det var et enigt sogneråd, der i 1936 havde ment, at den gamle Buddinge Skole var blevet for lille til de mange aktiviteter i en moderne bys forvaltninger. I 1908 da skolen var blevet omdannet til rådhus, var der cirka 3.000 borgere i kommunen. I 1937 var der over 17.000 borgere, og flere end 100 kommunalt ansatte på rådhuset. Den L-formede bygning var lavet med tanken om udvidelse for øje. Vilhelm Lauritzen forestillede sig, at der med tiden skulle bygges et spejlvendt L til at fuldende byggeriet.

I 1952 skete der det, at Gladsaxe fik "Gentofte-status". Det betød, at vi fik købstadsrettigheder og blev omdøbt til en kommune i stedet for en sognekommune, og den nye kommune fik en kommunalbestyrelse med en borgmester i spidsen, i stedet for, som tidligere, et sogneråd med en sognerådsformand i spidsen. Det var naturligvis de samme mennesker, der fik nye titler, men det betød noget i forhold til skat, skoler, budgetter med mere.

Med kommunens nye status var der også dømt vækst i antallet af ansatte på Gladsaxe Rådhus. Det var forudset, så tilladelsen til at bygge kom allerede i 1950. Men på grund af 2. verdenskrig, var der stadig mange restriktioner på byggeri, så fløj 2 stod først færdig i 1953, og den nye fløj blev bygget i sin tids stil og ikke som en spejling af bygningen fra 1937. Der var 827 ansatte på rådhuset i 1953. Før udvidelsen var selv gangene blevet brugt til kontorplads.

I 1986 blev den foreløbig sidste del af Gladsaxe Rådhus indviet. Arkitekten bag de nye fløje var Knud Munk. De nye fløje gav ikke bare plads til at samle en stor del af forvaltningerne og personalet under ét tag, den gav også byrådet en ny, unik, rund byrådssal, udsmykket af kunstneren Jens Birkemose. På det tidspunkt havde byrådet holdt møder i en barak i rådhushaven i tyve år.

Skrevet af Eva Molin