Gladsaxe Sogns Sygekasse

Gladsaxe Sogns Sygekasse på Kontorvej 8, hvor den havde til huse fra 1927-1954. Sygekassen var en af landets ældste.

  

 

 

 

 

Gladsaxe Sogns Sygekasse blev stiftet 21. februar 1869. Det var en for den tid ret typisk "arbejderforening", stiftet af velvillige og velmenende gårdejere som en hjælpe- og støtteforening efter princippet om hjælp til selvhjælp. Gladsaxe Sogns Sygekasse lå på det, der i dag er Rådhus Alle, men som dengang hed Kontorvej, altså midt i Buddinge By.

Forsikringsprincippet var det vigtigste i sygekassen, og hver enkelt ansøger blev nøje vurderet, inden han eller hun fik lov at blive medlem. I referatet fra bestyrelsesmødet 12. januar 1873 kan vi for eksempel læse, at bestyrelsen "nægter at optage hjulmand Lars Hansens hustru, da hun er svagelig".

I 1875 aftalte sygekassen og de lokale læger, hvordan der skulle være fast tilsyn med medlemmerne. De medlemmer, der boede for langt fra de lokale læger, der ikke var så lokale endda, fordi de boede i Herlev, Lyngby og på Nørrebro, blev slettet af medlemslisterne. Først i 1906 blev en privatpraktiserende læge i Buddinge anerkendt af Gladsaxe Sogns Sygekasse. Sygekassemedlemmerne fik også rabat på medicin, når de hentede den på Lyngby Apotek.

1. januar 1901 blev Gladsaxe Sogns Sygekasse statsanerkendt. Det betød statstilskud og mere ensartede ydelser for medlemmerne. Men det betød også, at den begravelseshjælp, kassen tidligere havde givet, måtte stoppes. Det var heller ikke længere muligt at optage gratis medlemmer, og hele den selskabelige del af sygekassens virksomhed faldt bort. Ikke flere skovture og fester.

I 1952 ændrede Gladsaxe Sogns Sygekasse navn til Gladsaxe Sygekasse. I 1961 blev kommunens to sygekasser, den i Søborg og den i Gladsaxe, lagt sammen. Ved loven af 9. juni 1971 om indførelse af offentlig sygesikring blev sygekasserne ophævet og deres arbejdsopgaver overtaget af kommunerne.

Skrevet af Eva Molin