Lægen kommer til byen

Johannes Schlanbusch blev født 18. november 1873 som søn af en godsforvalter. Johannes Schlanbusch fik sin medicinske embedseksamen i 1894 og blev yderligere uddannet cand. pharm i 1895. I december 1905 kom den 32-årige Johannes Ludvig Schlanbusch til Gladsaxe.

Da Johannes Schlanbusch kom til Buddinge, var Buddinge en del af Gladsaxe-Herlev Sognekommune. Det var første gang, der bosatte sig en privatpraktiserende læge i Gladsaxe-delen af den store kommune. Før var folk taget til Nørrebro eller Lyngby for at gå til læge, og det blev de også ved med et stykke tid, efter at Schlanbusch var kommet.

Det var der flere gode grunde til. Gammel vane og ikke mindst at en læge skulle godkendes af sygekassen, førend folk kunne få tilskud, når de gik til lægen. Schlanbusch blev først godkendt af Gladsaxe Sogns Sygekasse tre måneder senere, 1. marts 1906. Men derfra gik det stærkt. Johannes giftede sig med Karentine, kaldet Karen, som også var læge. Hun passede klinikken, der optog en del af hjemmet. Han tog ud på sygebesøg.

Fra oktober 1906 blev Johannes Schlanbusch også udnævnt til fattig- og skolelæge for Gladsaxe-delen af kommunen. Det var usædvanligt. Først i 1946 blev det lovpligtigt at have skolelæger i kommunerne. I 1906 anede hverken sogneråd eller læge, hvad arbejdet indebar. I 1914 blev Johannes også valgt til formand for Gladsaxe Kommunes Sundhedskommission. Sundhedskommissionen skulle sørge for, at kloakker blev anlagt og vedligeholdt, og sikre at drikkevandet i brønde og haner var rent. Kommissionen skulle også give tilladelse til grisehold og give ibrugtagningstilladelse til nye boliger. 

Johannes Schlanbusch døde i 1944. Hans hustru startede egen praksis i 1921, og den fortsatte hun med at passe flere år efter ægtemandens død. Deres søn overtog faderens praksis i Buddinge, og indtil 2010 praktiserede fortsat en læge Schlanbusch i Buddinge, nemlig Johannes' barnebarn, Finn. 

Skrevet af Eva Molin