Gladsaxe Kirke

Gladsaxe Kirke har eksisteret siden slutningen af 1100-tallet. Fra 1505 til 1934 var kirken ejet af Københavns Universitet, men siden 1934 har den været selvejende.

Da reformationen kom til Danmark i 1536, overgik Gladsaxe Kirke fra at være katolsk til at være luthersk, og det gik uden større problemer, for den katolske præst gik over til den nye lære og forblev i sit embede.

Gladsaxe Kirkes nuværende prædikestol er fra begyndelsen af 1600-tallet. Og fordi Gladsaxe Kirke var ejet af universitetet, blev universitetets våbenskjold skåret ind i prædikestolens ryg. Stolerækkerne er også fra begyndelsen af 1600-tallet. På de forreste bænkerader er der udskårne englehoveder. Det var her, de fine sad. Fine folk havde nemlig faste pladser i kirken.

Døbefonten er kirkens ældste stykke inventar og kan være lige så gammel som kirken selv. Tinfadet i døbefonten er til gengæld af noget nyere dato, da vi ved, det blev købt i 1799.

I kirkens våbenhus står nogle store gravsten.

Skrevet af Eva Molin