Gladsaxe Mejeri

Gladsaxe Mejeri var et af landets forholdsvis få private mejerier. Det blev bygget i gule mursten, der var meget billigere end de røde. De gule mursten kom på markedet omkring 1850 og blev hurtigt populære. Man kan iøvrigt se, at Gladsaxe Mejeri er bygget efter cirka 1895, fordi skorstenen er rund. Før den tid var alle skorstene firkantede. Foto: Erik Parbst, 1960.

 

  

Gladsaxe Mejeri blev oprettet i 1916 af mejerist Hans Christian Nielsen. Det lå der, hvor Ved Branddammen ligger i dag, altså lige overfor Gladsaxe Kirke. Efter Hans Christian Nielsens død i 1954 overtog hans enke, Eugenie Nielsen, driften. Hendes sønner, Svend og Niels, hjalp, og efter hendes død overtog de mejeriet helt. Sidenhen købte Svend Nielsen sin bror ud og fortsatte som eneejer indtil lukningen i 1972. I mejeriets storhedstid beskæftigede det omkring 45 mennesker.

I 1940 kom Gladsaxe Mejeri ind i den storkøbenhavnske mælkeordning. Det betød, at Gladsaxe Mejeri fik lov til at afsætte et bestemt kvantum af deres produkter til København. I starten var der økonomiske fordele ved fællesskabet, men efterhånden som københavnerne flyttede længere ud, overtog de københavnske mejerier mere og mere af salget - også helt ude i Gladsaxe - for at overleve.

Ved lukningen i 1972 var der 30 ansatte tilbage, og de fik alle nyt job på et af de seks øvrige mejerier i Storkøbenhavn, der endnu eksisterede på det tidspunkt. Gladsaxe Mejeri blev revet ned i 1982. Ved samme lejlighed blev Gladsaxe Gadekær rykket hen til det nye byggeri, Ved Branddammen, og omdøbt til "Branddammen".

 

Skrevet af Eva Molin