Gladsaxe Præstegård

Her ses frontispicen på Gladsaxe Præstegård tydeligt. Foto: Eva Molin, 2003.

  

 

 

 

 

Gladsaxe Kirkes præstegård er fra engang i 1600-tallet, men brændte tre gange. Først i 1750, dernæst i 1849 og til sidst i 1919. Det var Gottlieb Bindesbøll, der stod for genopførelsen i 1849. Efter branden i 1919 blev præstegården genopbygget efter Bindesbølls tegninger. Da præstegården stod færdig, var den forsynet med to entreer, ti værelser, køkken, folkestue og to pigeværelser, foruden to værelser i hver af de takkede spidsgavle.

I 1977 blev præstegården gennemgribende renoveret, og bagefter rummede den otte værelser, foruden køkken og badeværelser. I 2010 måtte præstegården endnu engang totalrenoveres. Der var kommet råd og svamp i den gamle bygning, men efter nøje overvejelser blev den istandsat, og ikke bare erstattet af en ny, moderne embedsbolig.

På frontispicen over indgangspartiet til præstegården står der: Ps. 127 v. 1. Det er en henvisning til Salmernes Bog, kapitel 127, vers et, hvor der står: Dersom Herren ikke bygger huset, er bygmestrenes møje forgæves, dersom Herren ikke vogter byen, våger vægteren forgæves.

For mere viden om Gladsaxe Kirke, Kirkegård og Præstegård se kirkeguiden.

Skrevet af Eva Molin