Gladsaxe Rytterskole

Håndkoloreret postkort fra Rytterskolen i Gladsaxe med eleverne omkring 1899. Vi kender kun få af børnenes navne. Fra venstre ses Nilsine Henriksen. Nummer fire hed Helen Thygesen og ved siden af hende står Magda Hansen (søster til Baaring Hansen, derefter kommer Johanne, og så er der atter to ukendte børn. Efter de to uden navne står Jens Andersen, så er der tre, vi ikke kender, hvorefter kommer Johanne Svendsen og Oskar Hansen fra Tornehøjgård. Den sidste dreng i rækken var søn af Larsen Christoffersen. Læreren hed Westergaard Nielsen.

 

  

I 1721 blev Gladsaxes første skole oprettet, men man ved, at der har været degne i Gladsaxe i hvert fald siden 1683, dvs. selvom der ikke var en egentlig skole tidligere, så foregik der en vis form for undervisning. Det var prinsesse Sophie Hedevig, der i 1721 lod opføre en skole i Bagsværd.

Gladsaxe Rytterskole blev oprettet i 1722 af hendes bror, Frederik den Fjerde, og omkring 1760 fik Gladsaxe endnu en skole, nemlig: Skolehytten i Buddinge.

Prinsesseskolen i Bagsværd og Gladsaxe Rytterskole var næsten ens bygningsmæssigt, om end Rytterskolen var noget større. Når man trådte ind i forstuen, lå skolestuen til højre og lærerboligen til venstre.

Skolen bestod af to klasser, der igen var opdelt i to afdelinger. Børnene startede naturligt nok i 1. klasse, men de rykkede ikke automatisk op, for de kunne ikke rykke op uden først at have bestået eksamen i de forskellige fag på deres gamle klassetrin.

De fag, der undervistes i, var skrivning, stavning, læsning, regning, bibelhistorie, Luthers katekismus og salmesang. Siden kom andre fag såsom gymnastik, historie og geografi til.

Gladsaxe Rytterskole var en af amtets bedste skoler. Eleverne kom fra Gladsaxe og Mørkhøj Byers gårde og huse, dog gik børnene fra Christianslyst og Stengård på Prinsesseskolen. Antallet af elever i Rytterskolen lå på ca. 70. Rytterskolen blev underkastet en større reparation i 1819, og i 1862 blev bygningen udvidet, så både skolestue og lærerbolig blev større. Men ellers var Rytterskolen i brug i stort set uændret stand indtil 1921, hvor den nye Gladsaxe Skole kunne indvies. Rytterskolen blev herefter brugt som forsamlingshus i en årrække. Den brændte i 1939, men blev genopført, kun for at blive revet ned i 1954, hvor Gladsaxe Møllevej skulle udvides. Fra den gamle rytterskole blev kun bevaret det fine skilt, der havde siddet over døren til skolen. Skiltet blev ikke anbragt på den nye Gladsaxe Skole, men over døren til Egegård Skoles inspektørkontor.

I 2011 blev Gladsaxe Skole på Tobaksvejen nedlagt og elever og lærere flyttet over på Egegård Skole. Egegård Skole skiftede fra skoleåret 2011/12 navn til Gladsaxe Skole.

 

Skrevet af Eva Molin