Ved Kirken og Branddamskvarteret

Ved Kirken dækker et større område ved Gladsaxe Møllevej og Tobaksvej. De 108 lejligheder og forretninger stod færdige i 1949 og ligger lige overfor Gladsaxe Kirke. Byggeriet fik Gladsaxe Kommunes præmie for godt og smukt boligbyggeri i 1960. Foto: Eva Molin, 2008.

  

 

 

I 1948 købte Gladsaxe almennyttige Boligselskab en stor del af det tidligere Gladsaxe Mejeris grund. Her blev de tæt-lave etageboliger Ved Kirken 1 opført. De 108 boliger og enkelte forretninger kunne tages i brug året efter, altså i 1949.

Ved Kirken havde i 1949 adresse på Tinghøjvej 197-225 og Gladsaxe Møllevej 36-58 og Gladsaxe Møllevej 36-58. Og på den anden side af Tinghøjvej lå den ældste del af Gladsaxe By fortsat som en landsby med stråtækte huse omkring et gadekær. Gik man forbi gadekæret og over Stengårds Alle, kom man til den gamle rytterskole.

Vejene i Gladsaxe By er helt anderledes i dag end i 1950. Ja, såmænd også helt anderledes end i 1982. Mange små veje og stræder blev fjernet, da den gamle landsby blev revet ned. Stengårds Alle munder i dag ud i Ærtemarken, men førhen mundede Stengårds Alle ud i Gladsaxe Møllevej skråt overfor indgangen til haveforeningen Carl Nielsens Minde. Den nuværende Branddamsvej har en helt anden vejføring end den gamle Branddamsvej, og den vej, der engang hed Gladsaxe Skolevej, er forlængst væk.

Gladsaxe Rytterskole blev allerede revet ned i 1954 til fordel for en udvidelse af Gladsaxe Møllevej, men det var først i 1982, at den gamle landsby med de stråtækte huse blev revet ned. Her opførte Gladsaxe almennyttige Boligselskab i stedet Ved Branddammen, som består af 87 boliger med branddammen som centrum. Og branddammen er ikke helt det samme som Gladsaxe Gadekær. Gadekæret blev nemlig flyttet i forbindelse med byggeriet, så det fik en mere central placering. Og har siden da været benævnt branddammen.

I 1989 var det gartneriet overfor Ved Branddammen, der måtte rives ned til fordel for Ved Kirken 2. Ved Kirken 2, som også er et af Gladsaxe almennyttige Boligselskabs byggerier, ligger på Provst Bentzonsvej. Provst Bentzonsvej er en ny vej. Den blev anlagt og taget i brug i 1977, og er opkaldt efter en af de mest farverige præster, der nogensinde har været ansat ved Gladsaxe Kirke.

 

Skrevet af Eva Molin