Glimt af Mørkhøj Bys historie

Dette er ikke den store forkromede fortælling om Mørkhøj, men punktnedslag i bydelens historie.

Mørkhøj By er sværere at beskrive end nogen anden bydel. For hvad er Mørkhøj By? For 100 år siden var svaret, at Mørkhøj var en landsby, centreret omkring gadekæret, der lå ved Mørkhøjgård. Men i dag indgår den del af kommunen i den ældste del af Gladsaxe Erhvervskvarter.

Det, vi i dag kender som Mørkhøj By, med nye og ældre beboelseskvarterer, er en planlagt bydel, som ligger på de gamle markjorder. Og som for 100 år siden gik under navnet Stavnsbjerg.

Fortællingen om Mørkhøj Bys historie er derfor anderledes end de andre bydeles. Mørkhøj er mere end ét sted, og Mørkhøj er frem for alt planlagt af byplanlæggere og andre med visioner for, hvordan en god by skulle være.

Og Mørkhøj er den bydel, der har den største andel af moderne byggeri, fordi de sidste arealer først de allerseneste år er blevet bebygget med blandt andet Gyngemoseparken.