Lillegårdens Villaby

Lillegårdens Villaby var den første egentlige bydannelse i det område af Mørkhøj, som man i gamle dage kaldte Stavnsbjerg. Her opstod blandt andet vejen Stavnsbjerg Alle i 1929. Området blev næsten udelukkende befolket af selvbyggere, og de fleste af dem var arbejdere, der kom fra København. Billedet her er fra 1935 og den lille dreng, som hedder Vagn Nielsen, står foran huset på Stavnsbjerg Alle 31. I baggrunden står hans far, Elias Steffen Nielsen. Hvis man kigger godt efter, kan man se, at Stavnsbjerg Alle stadig er en grusvej. I baggrunden kan man skimte Torvegård - eller Rødegård, som den også kaldtes. Mørkhøj Kirke blev bygget, hvor Torvegård lå, og de tre søskende, som stadig boede på Torvegård, fik i stedet et hus på Stavnsbjerg Alle 28.

 

Lillegård var oprindeligt en trelænget arvefæstegård, som hørte under Enghavegård. Omkring år 1900 var gården så nedslidt, at den ikke længere kunne bruges til mennesker, og alle tre længer blev brugt til lader. Lillegårds jorder lå langt væk fra Mørkhøj By, syntes folk dengang. Markerne lå, hvor Lillegårds Alle, Onsbjerg Alle, Ilbjerg Alle og Stavnsbjerg Alle ligger i dag.

I 1929 fik arkitekten J.L. Meulengracht skøde på en del af Lillegårdens jord, den anden del gik til en grosserer, der hed Henrik J. Hansen.

Hansen og Meulengracht udstykkede hele Lillegårdens jord til villaparceller, og området blev døbt Lillegårdens Villaby. Stort set alle villaer i den nye villaby var selvbyggerhuse, som J.L. Meulengracht tegnede.

Det indgik simpelthen i grundhandlen, at man som en slags bonus kunne vælge mellem mindst 19 af Meulengrachts typehuse. De fleste af typehusene var skåret over nøjagtigt samme læst, hvor størrelsen var den væsentligste forskel fra hus til hus.

Skrevet af Eva Molin