Mørkhøjgård

Mørkhøjgård ligger i dag på Mørkhøj Bygade 19. Bygningen blev fredet i 1950 og omfatter hovedbygningen og de med den sammenbyggede sidefløje mod gården. Mørkhøjgård var en af kommunens største gårde med det bedste landbrug. Desuden ejede ejerne af Mørkhøjgård i en periode også nabogårdene Pilegård og Gyngemosegård.

Mørkhøjgård kan følges tilbage til år 1180, hvor Valdemar den Store skænkede gården til biskop Absalon.

Gården er brændt mindst tre gange. Forstået på den måde, at arkivet ikke aner, hvor ofte den er brændt før ca. 1800, for før da blev det ikke registeret nogle steder. Men Mørkhøjgårds hovedbygning og de to fløje ser udefra nogenlunde ud, som da de blev opført i 1836.

To af Mørkhøjgårds ejere var aktive i lokal politik. Den første var cand. jur. Hermann Anthon Eylardi, der var kommunens første formand for sogneforstanderskabet fra 1842-1851. Det var en post, der svarer til nutidens borgmester. En senere ejer, Karl Christensen, var medlem af Gladsaxe Sogneråd (nu Gladsaxe Byråd) fra 1913 til 1921 og igen fra 1925 til 1929.

Skrevet af Eva Molin