Oktobervej - nye og gamle selvbyggerhuse

På Oktobervej er der både meulengrachtske selvbyggerhuse og moderne ditto. Husene indtil nummer 18 og 19 er de gamle meulengrachtske huse fra udstykningen af Toftegård, mens husene på Oktobervej 25-129 er moderne selvbyggerhuse bygget efter et lidt andet koncept, end dét Meulengracht lancerede i 1930’erne.

Hvor Meulengracht hjalp folk til at blive almindelige grund- og husejere, vedtog kommunalbestyrelsen i Gladsaxe i 1965 at udleje jord til selvbyggere. Folk, der lejede jord på Oktobervej, forpligtede sig til at opføre et af kommunen godkendt typehus.

Husene på Oktobervej kunne bygges for godt 93.000 kroner inklusiv hårde hvidevarer og garage. Det var billigt - også set med datidens øjne. Til gengæld forblev ejeren af huset lejer af grunden. Hensigten fra kommunens side var at undgå, at folk skulle anbringe penge i byggeriet som en grundspekulation. Siden 2005 har grundlejerne og andre interesserede kunnet byde på grundene, når kommunen har afholdt udbudsrunder, hvilket en del af husejerne på blandt andet Oktobervej har benyttet sig af.

Skrevet af Eva Molin