Seniorcentret Rosenlund og Ældrecentret Gyngemosegård

Ældrecentret Gyngemosegård tilbyder ældre medborgere ergo- og fysioterapi, banko med mere. Ældrecentret Gyngemosegård er kommunalt og blev indviet 15. oktober 1993. Gyngemosegård er opkaldt efter den gård, der lå ved nuværende Mørkhøj Bygade og Hjortestien. Foto: Ole Wildt, 1993.

 

 

 

Mellem Mørkhøj Parkalle og TV-byen lå længe et stort stykke åbent land. Arealet hørte med til TV-byens jorder, og her blev dyrket korn helt op til omkring 1980. Der var mange planer for bebyggelse af jorden, men de strandede alle, fordi der var en gammel aftale med Københavns Kommune om, at Bystævnet i Husum skulle forlænges via Tingbjerg og munde ud i Mørkhøjvej. Den forlængelse skulle på Gladsaxe-siden netop lægges der, hvor nu Seniorcentret Rosenlund og Ældrecentret Gyngemosegård ligger.

I 1989 stod det klart, at vejforlængelsen fra Husum aldrig ville blive til noget, og da Foreningen Socialt Boligbyggeri (FSB) foreslog at lægge blandt andet et ældrecenter og ældreboliger på området, slog kommunen til. I 1993 kunne ældrecentret Gyngemosegård indvies, og i august 2001 kunne Omsorgscentret Rosenlund tages i brug. Siden 2010 har alle omsorgscentre i kommunen skiftet navn til seniorcentre.

I forbindelse med Gyngemosegårdbyggeriet opførte FSB også en børneinstitution, som har plads til både vuggestue- og børnehavebørn. Den hedder Hyldegården og kunne tages i brug i august 1994.

Skrevet af Eva Molin