TV-byen og Gyngemosepark

27/6-2005 var borgmester Karin Søjberg Holst ude ved TV-byen og tage første spadestik til det byggeri, der samlet betegnes som Gyngemoseparken. Den boligblok, som borgmesteren her tager første spadestik til, blev døbt Søterrasserne. Foto: Kaj Bonne.

  

 

 

Fjernsynets sejrstogt i Danmark indledtes fra et lille lokale på toppen af Radiohuset i 1948. I 1955 blev Gladsaxesenderen på Tinghøj i Buddinge anbragt. Masten er 266 meter høj og kan ses fra store dele af kommunen.

I 1958 købte Radiorådet det 90.000 kvadratmeter store areal ved Mørkhøjvej, der tidligere havde hørt til én af kommunens største gårde, Enghavegård. Og i 1964 blev det første fjernsynsstudie taget i brug.

Efter at TV-byen blev flyttet til Ørestaden, blev arkitekt Vilhelm Lauritzens højhus mod Mørkhøjvej stående. Det indgår nu i bebyggelsen Gyngemosepark. I Gyngemosepark har fire anerkendte arkitektfirmaer tegnet deres bud på gode, tidssvarende boliger. Der er cirka 600 boliger i Gyngemoseparken, fordelt på både ejer-, andels- og lejeboliger.

I tilslutning til de nye bebyggelser har kommunen bygget Gyngemosehallen, der blev indviet i 2012. Gyngemosehallen ligger der, hvor Gyngemoseværket tidligere havde pumpestation, transformerstation og administrationsbygning.

Gyngemoseværket blev anlagt i 1950. Her blev spildevandet fra især områdets industrivirksomheder renset, inden det blev ledt ud i Utterslev Mose. I dag ledes spildevand til Københavns rensningsanlæg Lynetten, og de store tanke fra Gyngemoseværket er blevet om- og udbygget til store forsinkelsesbassiner for regn- og spildevand.

Skrevet af Eva Molin