Forsorg og forlystelser

Forsorg og forlystelser lyder måske ikke som to sider af samme sag, men i 1905 fik en familieforsørger i Søborg tuberkulose, han var uhelbredeligt syg, kunne ikke arbejde, og familien led stor nød. Dette fik fru Mathilde Marius Hansen nys om, og hun, hendes mand, koncertmester Marius Hansen, og assurandør F.H.L. Møller oprettede et ”udvalg med det formål at afholde velgørenheds- og folkekoncerter i filantropiens tjeneste”.

Folkekoncerterne blev en institution i Søborgs selskabelige liv, hvor de største af datidens navne fra Det kgl. Teater kom og optrådte. Overskuddet gik til forskellige gode formål. Udover at donere penge til nødstedte privatpersoner, samlede man ind til kirkebyggeriet, i 1915 oprettede man et læseværelse og tre bogværelser i forbindelse med koncertsalen på Erik Bøghs Alle og lagde dermed grunden til Gladsaxes første offentlige bibliotek.

I 1904 havde en privatmand opstillet en lille stjernekikkert og indrettet et observatorium. Dette observatorium blev købt af assurandør Møller på folkekoncerternes vegne i 1910 og udvidet i 1914. I 1916 forbedrede folkekoncerterne for alvor observatoriet, og i 1922 kunne man sågar prale med Skandinaviens største kikkert.

Efterhånden som årene gik, blev folkekoncerternes filantropiske formål overhalet indenom af statslige og kommunale tiltag. I 1933 kom socialreformen, det kommunale biblioteksvæsen startede i 1923, observatoriet måtte i 1934 lukkes p.g.a. brandfare og kikkerter m.m. blev solgt til skolebrug i Roskilde Kommune.

Skrevet af Eva Molin