Høje Gladsaxe

Høje Gladsaxe fotograferet cirka 1995.

 

 

 

 

 

De første forslag til at bebygge Lundegården og Hyldegårdens jorder ved Utterslev Mose gik på rækkehuse og 3-etagers boligblokke, men det gav ikke plads til nok beboere. Boligmanglen var ekstrem i tiden efter 2. verdenskrig. Andre forslag blev stillet, bl.a. en kompromisløsning, hvor Københavns Kommune, som ejede en del af området, byggede i højden, mens Gladsaxe byggede tæt-lavt i en bebyggelse, som blev tegnet af Vilh. Lauritzen.

Men så fik Naturfredningsforeningen held til at få fredet Utterslev Mose! Dette skete i 1948, og dermed kunne man ikke få lov til at bygge så tæt til vandkanten, som man havde planlagt. I stedet begyndte man for alvor at tænke i højden. Selvom Vilhelm Lauritzens eget forslag nu ikke kunne gennemføres, valgte man ham som byplankonsulent til byggeriet, og blandt de arkitekter, der kom til at tegne det endelige forslag til Høje Gladsaxe var Hoff og Windinge.

Udgravningerne til Høje Gladsaxe startede ved årsskiftet 1962/63, og første beboer kunne flytte ind i 1964, mens sidste del, nemlig selve centerbygningen først stod færdig i 1970. Byggeriet blev præmieret i 1971.

Skrevet af Eva Molin