Søborghus Kro

Søborrevangen strakte sig fra Emdrup til og med nuværende Søborg og omfattede bl.a. Emdrup og Utterslev søer. Utterslev Sø, som efterhånden var vokset helt naturligt til en egentlig mose, blev oprenset i 1587, og Frederik den Anden anlagde fiskedamme og byggede en sluse i den østlige ende for at sikre en høj vandstand. Vandet fra Utterslev Mose blev via trærender ført til København, hvor det indgik i byens vandforsyning i de såkaldte vandkunster, hvorfra byens borgere hentede deres drikkevand.

Før slusen blev bygget, havde søen/mosen haft det med at fryse til is om vinteren og tørre ud om sommeren. Slusen sikrede en mere jævn vandforsyning, og kongen ansatte en damvogter til at overvåge vandstanden.

At være damvogter ved Utterslev Mose var ikke noget givtigt job. I 1679 udstedtes en krobevilling af amtmanden, så damvogteren kunne supplere sine indtægter ved salg af øl m.m. til forbipasserende. I 1721 fik kroen kongelig bevilling til at holde udskænkning.

Søborghus Kro lå ikke i Gladsaxe Kommune! Kroen lå på hjørnet ved nuværende Gladsaxevej og Søborg Hovedgade, d.v.s. i Københavns Kommune. At kroen omtales her, det skyldes, at kroen blev omdrejningspunktet for megen selskabelighed i det Søborg, der voksede op på Buddinge Marks jorder efter 1901.

På Søborghus Kro blev Søborg Grundejerforening stiftet i 1905. Her blev afholdt møder, baller, fastelavnsfester, ringridning, spillet badminton, med mere.

Skrevet af Eva Molin