Skolernes historie

Denne side er tænkt til lærere og andre skoleinteresserede borgere i Gladsaxe. Her finder I skoleloven fra 1814, det tilhørende cirkulære og ikke mindst et cirkulære fra 1819, som siger noget om, hvor godt eller skidt, det i virkeligheden gik med at indføre den nye lov i Gladsaxe og resten af amtet. Her er erindringer og henvisninger til artikler om skolelivet i Gladsaxe Kommune.