Prinsesseskolen

Se også under Bagsværd Skole. Flere af de interviewede omtaler mere end én skole, men interviewet er kun lagt ét sted på siden.

 

Berta Nielsen blev født i Bagsværd på Mosevej, som i dag hedder Vadstrupvej, i 1894. Hun var barn i en familie med fem børn, og alle børnene kom ud at arbejde, når de fyldte 10 år. Berta arbejdede fra 6 til 11, og derefter gik hun i skole. Hun gik på Prinsesseskolen eller Viktoria, som den også hed. Viktoria var egentlig navnet på det pensionat, som senere blev indrettet i bygningen, da Bagsværd Skole havde afløst den gamle prinsesseskole.

 

Berta Nielsen født 1894 fortæller videre om Bagsværd. Om den nye Bagsværd Skole, men også om, hvordan Berta selv havde et vaskeri i tyve år. Hun vaskede blandt andet for Hareskov Kuranstalt og eleverne på Bagsværd Kostskole. Berta fortæller en del om brødrene Nissen fra Højgård, som stiftede kuranstalten. Og om én af sine arbejdsgivere, Nielsen-Kolding, som hun bestemt ikke kunne lide. Hun fortæller også om Aldershvile Slot og branden og meget mere.

Louise Nielsen fra Aldershvilevej blev født i 1897. Hun fortæller i 1978 om sin mor og far, hvor de kom fra, og hvordan de slog sig ned i Gladsaxe Kommune. Dette lydklip er en forløber for det næste, som mere handler om hendes egen skolegang.

 

Louise Nielsen fra Aldershvilevej fortæller om sin skolegang i Prinsesseskolen. Louise kalder skolen Viktoria. Viktoria var navnet på den pension, som siden blev indrettet i skolebygningen. Prinsesseskolen blev nedlagt, da Bagsværd Skole stod klar i 1906.