Innovationsprocesser

At være innovativ handler om at omsætte ideer til nye eller endnu bedre tiltag, der kan skabe værdi for os alle. Mere konkret man kan sige, at innovation handler om at indkredse og videreudvikle ideer til konkrete brugbare løsninger. Innovation er vigtigt på vores arbejdspladser, i vores daginstitutioner og på vores skoler. Det er vigtigt, hvis vi skal fortsætte med at skabe værdi som et videnssamfund; ved at have evnen til at skabe nye ideer og produkter. Innovationsprocesser er samtidig vigtige, fordi vi, når vi får lov at udvælge egne ideer og svar på faglige udfordringer, vil opnå større ejerskab og engagement i det arbejde vi udfører. Vi har derfor her samlet en masse ressourcer du kan bruge i dit arbejde med innovationsprocesser. 

De seks tænkehatte

De 6 tænkehatte et værktøj, der bruges til at vurdere en ide eller forklaring. Først ses der i fællesskab på den fakta, der er ifht. Ideen (den hvide hat), så ses på følelser ifht. ideen (den røde hat), så ulemper (den sorte hat), fordele (den gule hat) nye ideer (den grønne hat). Og til slut skabes der et overblik (den blå hat).

Edward De Bono er manden bag tænkehattene: De Bono, Edward (1985). Six Thinking Hats: An Essential Approach to Business Management. Little, Brown, & Company. 

Et forløb med de seks tænkehatte

Tid: 30-45 min.

 1. Del deltagerne ind i grupper à 3-5, og sikr at hver gruppe har plads omkring sig, og ikke sidder tæt op ad en anden gruppe.
 2. Hver deltager gives et handout med forklaring på de 6 tænkehatte samt papir og pen Lav dit eget hand-out eller få inspiration af InnoLabs
 3. Hver deltager (eller hvert par) udvælger en ide/forklaring, de ønsker sparring på.
 4. Den første deltager præsenterer sin ide for gruppen, og gruppen arbejder med ideen ud fra proceduren angivet i handoutet.
 5. Samme procedure følges med alle relevante ideer.
 6. Derefter udpeger gruppen de bedste ideer – baseret på hvad de kom frem til vha. de seks tænkehatte. Kriteriet kan fx være ideen med størst effekt eller bedste realiseringsmulighed.

Brainstorm-metoder

Der findes et hav af brainstorm-metoder. I denne video fremføres seks forskellige metoder.

 • Mindmapping
 • Right-braining
 • Provocative Actions
 • Break and Build
 • Pessimist vs. Optimist
 • Randomness

Innolabs innovations- & kreativitetsressourcer

Innolab er et initiativ udviklet af VIA Center for Undervisningsmidler med støtte fra Fonden for Entreprenørskab, og har til formål at identificere og udvikle aktiviteter, der kan inspirere elever og lærere til at tænke nyt. Men de kan naturligvis også bruges af andre og flere forskellige sammenhænge!

De har – som vist på billedet – en fane med kreativitetsaktiviteter, som du kan klikke ind på her

..og en fane med innovationsaktiviteter, som du kan klikke ind på her