Samskabelse

Samskabelse (co-production) er et begreb, anvendt af teoretikere som Tony Bovaird og Victor Pestoff om former for samarbejde, hvor forskellige aktører i en given proces sammen udvikler ny velfærd. Samskabelse betyder, at borgere, virksomheder, kommunalt ansatte, ledere og andre relevante aktører deltager aktivt i at formulere både opgave og løsninger – samt at føre disse ud i livet. Samskabelse er beslægtet med begrebet samproduktion (co-creation), hvor borgeren deltager i frembringelsen af sin egen ydelse. Samskabelse går videre end inddragelse af borgere og andre aktører i det offentliges opgaveløsning. I en samskabelsesproces arbejder alle relevante aktører nemlig på at finde frem til kernen i et problem for dernæst i fællesskab at forsøge at finde en løsning på problemet. 

Væksthus for Ledelse har udpeget 4 karakteristika for samskabelse

1. I samskabelse ejes problemstillingen af aktørerne i fællesskab. I er alle samarbejdspartnere om sagen, og ressourcer og kompetencer skal kombineres i stedet for, at én part inddrager og ejer problemstillingen.
 

2. Samskabelse handler om at skabe ny værdi: Du og dine samarbejdspartnere skaber noget nyt sammen, der ikke er set før, og som ikke kan opnås, medmindre alle parter er med.
 

3. Samskabelse er en dialogbaseret proces, der foregår i en dynamisk ramme, hvor I sammen definerer og udvikler handlingen og hele tiden genforhandler. Dette betyder også, at alle har ret til at tage initiativ til en samskabelsesproces, og at den offentlige institution indtager en mere faciliterende rolle. 
 

4. Samskabelse kræver, at alle parter er bevidste om, at I er gensidigt afhængige af hinanden. Det fungerer ikke, hvis en eller flere parter opfører sig, som om de sidder på magten.

Og opremser 4 trin til succesfuld samskabelse

1) Engagér de relevante aktører og definér problemet

2) Skab spillereglerne

3) Oprethold reglerne

4) Levering af de nye innovative løsninger

..læs uddybelse og forklaring på de fire ved at følge linket i overskriften eller her

Tips og inspiration

Frivilligrådet har udarbejdet 6 principper for samskabelse

..læs mere om dem på deres side  

1.Samskabelse er nyskabende og har som mål at skabe ny velfærd i en lokal kontekst.

2.Samskabelse skaber nye kvaliteter gennem kombinationer af forskellige ressourcer og kompetencer.

3.Samskabelse er en dialogbaseret proces, hvor man sammen definerer fx problem og handling.

4.Samskabelse udbreder initiativret og deltagelsesret.

5.Samskabelse rummer bevidsthed om gensidig afhængighed.

6.Samskabelse forudsætter åbenhed og risikovillighed.

Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK)

...har udarbejdet 10 veje til samskabelse

#1 Lad uenighed opstå

#2 Hav ingen svar parat

#3 Prøv ikke at forenkle

#4 Start ikke et nyt projekt – start en ny kultur

#5 Gør ikke noget for dine borgere – gør noget med dem

#6 Skynd dig ikke

#7 Stol ikke på din viden

#8 Slip magten

#9 Fokuser ikke på løsningen

#10 Samskab ikke alt

De har samtidig samlet en række publikationer og artikler om samskabelse

…og lavet en oversigt over forskellige cases – læs fx om samskabelsesinitiativer i Aalborg, Solrød og Nordfyns Kommune.

University College Lillebælt  

..har på deres side om samskabelse, skrevet om både dets definition, hvorfor de arbejder med samskabelse og hvad co-creation welfare, er for noget.

Lekot Annika Agger og leder af Center for Borgerdialog ved RUC Anne Tortzen har udarbejdet

 et forskningsreview om samskabelse, hvor du kan læse om definitioner på begrebet, begrebets ophav, forskellige perspektiver på samskabelse, hvilke forhold der har betydning for samskabelse, om udbytte og effekter af samskabelse og til slut om empiriske eksempler på samskabelse. 

Danske kommuner

...har  skrevet om samskabelse i sit magasin no. 5, 2015

De indleder det således: Alle kommuner gør det: Arbejder med samskabelse. Men hvilke perspektiver er der i det lidt akavede ord med den store virkning? Vi har talt med Anne Tortzen, der forsker i samskabelse og er i gang med en ph.d. om emnet.