Aula i Gladsaxe

Hvad er Aula

Aula bliver fremtidens kommunikationskanal i folkeskoler, SFO’er og dagtilbud. I Aula får børn, elever, forældre og pædagogisk personale sikker og brugervenlig adgang til informationer fra skoledagen og livet i dagtilbuddet.

Hovedformålet med Aula er således at styrke følgende:

Sammenhæng: Én indgang til de vigtigste digitale platforme for alle brugere
Samarbejde: En platform til styrket samarbejde omkring barnet
Sikkerhed: Beskyttelse af barnets data
Brugervenlighed og overblik: Nem adgang til al information om barnets liv

Baggrunden for Aula

Udviklingen af Aula udspringer af en aftale mellem KL og Regeringen i 2014 om at skolerne skal have en tidssvarende og brugervenlig digital løsning. I aftalen indgår det, at alle folkeskoler skal have et digitalt samarbejds- og kommunikationsværktøj, som understøtter arbejdet på de enkelte skoler. Værktøjet består af to dele: En læringsplatform – i Gladsaxe bruger vi læringsplatformen fra EasyIQ – og en samarbejdsplatform (Aula), som skal bruges til kommunikation og til at vise alle væsentlige informationer om barnet.

Plan for udrulning

Nedenstående oversigt giver et foreløbigt indblik i, hvornår hvad sker i Aula-projektet - klik på billedet for at forstørre. 

Gladsaxe er testkommune

Som du kan se på billedet ovenfor, er der markeret et pilotspor. Det er der, fordi Gladsaxe er en af landets fire testkommuner. Testen kommer til at foregå fra januar 2019 (et opdateret billede over planen kommer snarest).

Der er fire kommuner i landet, der er udvalgt til at teste forskellige ting i systemet. I Gladsaxe tester vi:

  • Funktionalitet
  • Uddannelsesplanen for brugen af Aula
  • Anvendelsesstrategi
  • 2-faktor-løsning

Testdeltagerne er forældre og personalet på Mørkhøj og Gladsaxe Skole, samt personale og forældre i dagtilbuddene Solstrålen og Egeparken.

Hvornår tester vi?

På skoleområdet begynder de to folkeskoler at teste Aula i januar 2019 og en måned frem. Her tester 2 årgange (og deres lærere og forældre) fra hver skole platformen i denne periode, og fortsætter derefter med at bruge Aula indtil den endelige implementering for alle skoler finder sted 1/8/2019.

På dagtilbudsområdet begynder de to daginstitutioner at teste systemet umiddelbart efter skolernes test, sandsynligvis i starten af marts. I begge institutioner tester hele dagtilbuddet (og ikke kun udvalgte grupper), og derfor bliver alt personale og alle forældre i de to dagtilbud en del af Aula i testperioden. Solstrålen og Egeparken fortsætter efter testen med at bruge Aula. Alle andre dagtilbud begynder at bruge Aula i løbet af 2020.

Projektorganisering

Projektet ligger i Børne- og Kulturforvaltningen, og er forankret på Gladsaxe Pædagogiske Videncenter. På billedet kan du se projektorganiseringen – klik på det, for at forstørre.

Projektorganisering i dagtilbud og på skolerne

Hver skole og dagtilbud skal sammensætte et Aula-team bestående af ledelse, pædagogisk personale og en administrativ medarbejder. I hvert Aula-team vil mellem 2-6 personer blive uddannet til superbrugere. Skolerne har fået tildelt et antal superbrugere baseret på skolens størrelse. Se listen over superbrugere her. Som udgangspunkt skal ledelsen ikke tilmeldes superbrugeruddannelse, medmindre de skal varetage nedenstående opgaver. Aula-projektet har udarbejdet nogle guidelines til nedsættelse af jeres Aula-team, hvor opgaver, aktiviteter og kompetencer er beskrevet. Det finder I her.

​Superbrugernes opgaver er blandt andet:

·Datamigrering (oprydning i Skoleintra og overflytning af dokumenter til Aula)
·Uddannelse af medarbejdergruppen i brugen af systemet
·Opsætning af Aula og Aula-hjemmeside
·Vejlede forældre

Datamigering

Arbejdsgruppen, der står for datamigreringen, er i gang med at undersøge, hvordan vi bedst muligt flytter vigtigt data fra SkoleIntra til Aula. De anbefaler personalet på skolerne på nuværende tidspunkt:

  • Undlad så vidt muligt, at producere mere data i SkoleIntra end det højst nødvendige. Fortsæt dog med at anvende kontaktbog, klasselog og mapper til personfølsomme oplysninger i SkoleIntra.
  • Benyt EasyIQ Skoleportal til elevplaner, og fx Sharepoint til dokumenter o.l. med ikke-personfølsomme oplysninger.

Systemets leverandør Netcompany og ItsLearning arbejder på løsninger, som kan foretage flytningen af data automatisk eller semiautomatisk. Vi opdaterer denne side løbende, og vil giver besked om, når der kommer noget nyt ift. datamigrering.

Hvis du har spørgsmål, så skriv til aula@gladsaxe.dk