Det 21. århundredes kompetencer

Hvad er 21. århundredes kompetencer? De seks K’er.

I Gladsaxe Kommune arbejder skolerne med de 21. århundredes kompetencer. 'Det 21. århundredes kompetencer' er et begreb, der bliver brugt til at beskrive de kompetencer, som fremtidens borger skal have for at kunne klare sig godt og bidrage positivt til samfundsudviklingen. Klik på billedet for at læse mere om, hvordan det udmøntes på Gladsaxes skoler. 

 

Men hvordan kan det så bruges i praksis i en dansk kontekst?

Hvem bedre til at fortælle om det end en lærer selv. Derfor er her en video med lærer på Øster Farimagsgade Skole, Josefine Jack Eiby. 

Eiby interesserer sig i øvrigt meget for dette felt og blogger om det på http://edu21.dk/

Er der nogle ressourcer jeg kan bruge?

Ja da!

21skills.dk

21skills.dk er udviklet af Center for Undervisningsmidler (CFU) med henblik på at vejlede undervisere, studerende og elever i den pædagogiske sektor i arbejdet med det 21.århundredes kompetencer. På siden kan du derfor finde introduktioner til alt fra forskningen bag den taksonomiske tænkning og de 6 kompetencer fra ITL-research, til helt konkrete bud på, hvordan disse kompetencer målrettet og systematisk kan bringes i spil i undervisningen.

Edu21.dk 

På lærer Josefine Jack Eibys blog finder du både Inspiration og materialebank, sammen med en masse information om konceptet.  

Literacy.dk  

Literacy.dk er en platform udarbejdet af Nationalt Videncenter for Læsning og Samfundslitteratur. Det er en side hvor lærere, undervisere og studerende gratis kan downloade artikler og se film om literacy. Formålet er at stille forskningsbaseret materiale til rådighed, som kan bruges i undervisning og til opgaveskrivning, eller bare nemt og hurtigt hente viden om begrebet. 

Mere information og inspiration?

Didaktor

Podcast: Mette Hauch om hvordan de 21. århundredes kompetencer bliver sat i spil på danske skoler

I otte år arbejdede Mette Hauch som lærer på Hellerup Skole, men i dag arbejder som skolekonsulent hos Autens, og har igennem længere tid arbejdet med tænke det 21. århundredes kompetencer sammen med udvikling af undervisning. Didaktor fangede hende i forbindelse med Danmarks Læringsfestival 2017, og det kom der altså en podcast ud af. 

Video: C.R.A.F.T. konkurrencen på læringsfestivalen 2017

Styrelsen for IT og Læring satte på Danmarks Læringsfestival fokus på fremtidens kompetencer med elevkonkurrencen C.R.A.F.T (Creating Really Advanced Future Thinkers). At crafte betyder at skabe noget konkret og kreativt, og gerne med en computer eller tablet i hånden. Og de projekter eleverne skabte er konkrete bud på, hvordan de 21. århundredes kompetencer ser ud i praksis og hvordan man kan reflektere over dem. 

P21, Partnership for 21st century learning  

P21 er en amerikansk NGO, som arbejder for udbredelsen af de 21. århundredes kompetencer. De har som mål at stå for tre hovedområder, og skriver om sig selv: ’P21 går forrest i samtalen om hvad de 21. århundredes kompetencer vil sige, både når det kommer til politikker, i skoler og på arbejdspladser; P21 støtter [amerikanske] stater og distrikter i deres udarbejdelse og implementering af årsplaner, for at opmuntre til 21. århundredes læring; og så fremviser P21 succeshistorier ved at dele eksempler og praksisnære strategier og målsætninger for implementeringen af de 21. århundredes kompetencer. 

Ted talk med Grant Lichtman: What 60 Schools Can Tell Us About Teaching 21st Century Skills