Folkekirkens Skoletjeneste

Om skoletjenesten

Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe og Herlev er en folkekirkelig organisation, der arbejder for at formidle viden og erkendelse om kristendomsfaglige emner blandt elever og lærere på folkeskoler og private grundskoler i de to kommuner.

Folkekirkens Skoletjeneste har deres egen hjemmeside, hvor du kan se mere

Skoletjenestens projekter har fokus på livsfilosofiske, etiske, historiske eller æstetiske emner. Projekterne åbner op for tværfaglige samarbejder mellem skolens fag, gæstelærere og forskellige (kultur)institutioner fx Statens Museum for kunst, Frilandsmuseet og Grønt Idecenter.

En vigtig del af læringsforløbene er det alternative læringsrum, som kirken eller andre deltagende institutioner kan tilbyde. Eleverne kommer ud af skolens vante rammer og den læring projektet præsenterer, sættes i relation til de rum eleverne befinder sig i.

Skoletjenesten afprøver forskellige didaktiske tilgange ud fra teorier om de mange intelligenser og forskellige læringsstile. Det betyder, at Skoletjenesten tilrettelægger

  • Sansevandringer: I fastelavnsvandringen oplever eleverne fastens historie og traditioner gennem sanserne
  • Dramaøvelser: Ved formidlingen af billedet EsbjergEvangeliet, gengiver eleverne billedelementer med deres egne kroppe
  • Billedkunst: I allehelgensprojektet bygger eleverne store lanterne i pil og papir – et symbol på elevens hjerterum der lyser for det, man savner
  • Musik: I Grundvigsprojektet stompede elevernes de gamle salmer
  • Naturfaglige eksperimenter: Hvordan kan man se opstandelsestanken gengivet i naturen, og hvilke mange dyr er der egentlig i Bibelen?

Eksempler på Skoletjenestens arbejde

Reformationen – teser, tro og tvivl
Et undervisningsprojekt om til 5. og 6. klasse. Kommer til efteråret 2017.

-Klik på billedet, for at komme til undervisningsmaterialet-

På Folkekirkens Skoletjenestes hjemmeside kan du læse mere om alle deres tilbud og forløb.

Skoletjenesten holder til på GPV, og udgør et hold på to

       

Anne-Sofie Aabenhus            Mette Hemmingsen

​Telefon 51 36 05 29                  Telefon 27575667

 fsgh@fsgh.dk                           methem@gladsaxe.dk

De folkekirkelige skoletjenester blev evalueret i 2016. Rapporten kan du finde her