Innovation

Innovation i daginstitutionen 

Litteratur på området

I bogen Pædagogik i Dagtilbud, er der et afsnit om udvikling, forandring og didaktik og herunder afsnittet hvorfor innovation i daginstitutioner?  og hvordan kan innovation defineres i en pædagogisk kontekst?

Afsluttende bachelorprojekt for pædagoguddannelsen: Det normale er for amatører! Kreativitet og innovation hos børnehavebørn og i fremtidens videnssamfund af Louise Guldberg Roesen ved VIA University College, 2015.  

Væksthus for Ledelse har skrevet en artikel med titlen Medarbejderdreven innovation – erfaringer fra en børneinstitution som er en beretning om, hvordan institutionerne Landsbyen og Solsikken har ændret kulturen på arbejdspladsen, imod en forandring, hvor medarbejderne er blevet mere kreative og selvstændige, og bidrager aktivt til udviklingen af institutionens services og arbejdsprocesser.

Innovation i folkeskolen

Innovation i Folkeskolen er et skoleudviklingsprojekt, som har til formål at styrke folkeskolens arbejde med innovation og entreprenørskab i undervisningen. Målgruppen for indsatsen er folkeskolens 7., 8., 9., og 10. klasser, deres undervisere og skoleledere i Region Midts 19 kommuner, men ressourcerne kan naturligvis benyttes af medarbejdere i andre kommuner også. I sidste ende skal en styrkelse af entreprenørskab i uddannelsessystemet bidrage til at skabe en stærk iværksætterkultur og til at skabe en arbejdsstyrke med flere entreprenante kompetencer - en arbejdsstyrke, som enten kan skabe udvikling og fornyelse inden for rammerne af eksisterende virksomheder og institutioner, eller som kan skabe vækst og udvikling gennem etablering af egne virksomheder.

Danmarks Læringsportal - Innovation & Entreprenørskab har lavet en introduktion og vejledning til det tværgående tema Innovation og Entreprenørskab, her findes forslag til aktiviteter, introduktion til faglige begreber, samt tilrettelæggelse og indhold i undervisningen, læremidler og eksempler fra hverdagen.

Læring for Alle - Innovation i Undervisningen er lavet af Vejen Kommune. De har arbejdet med innovation ved hjælp af en række redskaber og tiltag fx Edison, som er en innovationskonkurrence for 6. og 7. klassetrin. Herudover henviser de til en masse regionale tiltag, man kan lade sig inspirere af, blandt andet Entreprenørskabsskolen i Ikast-Brande kommune.    

Fonden for Entreprenørskab skriver om sig selv, at de er det centrale nationale videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer.

De arbejder for at evnen til at være innovativ skal være et grundelement i alle uddannelser fra folkeskole til ph.d., og for at innovation og entreprenørskab i højere grad skal integreres i uddannelserne og forankres på uddannelsesinstitutionerne. Fonden udvikler og udgiver selv undervisningsmateriale, rådgiver om implementering af entreprenørskab i undervisning og er facilitator for samarbejde og netværk om entreprenørskabsundervisning, og så arbejde de for at udbrede og videreformidle forskning om entreprenørskab i undervisningen.

Den kreative platform er en procesmetode fra Aalborg Universitet, der er udviklet til at skabe kreativitet og nytænkning. Universitetet selv skriver at det specielle ved Den Kreative Platform er, at den udvikler deltagernes kreativitet, mens de arbejder eller bliver undervist. Resultatet er, siger de, flere og mere nyskabende ideer, et engagerende og kreativt miljø samt mere kreative medarbejdere eller elever/studerende.

Vil du vide mere? 

Ted Talk med organisationspsykolog Adam Grant: The surprising habits of original thinkers

Ted Talk med børnebogsforfatter Catherine Thimmesh: Creativity in the classroom

Ted Talk med uddannelsesunderviser Doireann O'Connor: Developing Creativity and Innovation through Education