Skabelsen af digitale producenter

Digital dannelse

…i daginstitutioner

Minimakerspace

Minimakerspace er et initiativ, som undersøger vi grænserne for hvad børn i dagtilbud kan, når de får stillet medie-, IT- og fabrikationsteknologier til rådighed. Desuden bliver der udviklet konkrete øvelser og aktiviteter, der gennemtestes og publiceres i en form, der let kan deles. To danske kommuner er med i Minimakerspace-projektet og samtidig samarbejdes der med et fælleseuropæisk projekt ved navn Digital Media Competence for Educational Staff in Early Childhool Education, i daglig tale kaldet Mini-maker, Målet med det fælleseuropæiske projekt er at udvikle et træningsprogram for pædagogisk personale, hvor læringen er rammesat af designudfordringer og makerspaces som fysisk ramme.

Uddybende skriver Minimakerspace om sig selv:

”Innovation opstår gennem den eksperimenterende leg, og netop den legekultur finder vi i dagtilbuddene. Forankres teknologien i dagtilbuddene på en måde, hvor børn bliver medskabere af deres egen digitale legekultur, kan passiv skærmtid afløses af mere aktive, skabende aktiviteter, der understøtter børnenes alsidige udvikling. Det at fokusere på børns kulturelle produktion er ikke i sig selv en nyhed, men Minimakerspace-projektet arbejder med en ny digital materialitet, hvor kodning eller 3D-print ses som et materiale og håndværk.”

På siden kan du blandt andet læse om teknologier, kompetencefelter, didaktisk design og forskning.

Tema i Børn & Unge: Digital dannelse

”Stop indkøb af en masse dyrt grej, og brug ressourcerne på at lære pædagogerne om digital dannelse, der nu officielt er institutionernes ansvar. Sådan lyder rådet fra forskere og eksperter. Frontløberne har allerede fuld fart frem med begejstring for mixet mellem teknik og pædagogik”. Således indledes Børn & Unges temanummer (april 2017) om digital dannelse. Læs en erfaringshistorie fra Børnehuset Bøgely, debat med en digital optimist og en digital pessimist, Camilla Mehlsens – forfatter til bogen Teknologiens Testpiloter- 10 ting der ruster børn og unge til en digital fremtid – gode råd til pædagoger, og meget mere.

…i folkeskolen

Hør Didaktors podcast Jagten på digital dannelse med uddannelsesforsker Ove Christensen. Her debatteres hvad vi egentlig mener når vi taler om digital dannelse. Det har Christensen ligeledes skrevet et blogindlæg om.

Anne Boie Johannesson har skrevet bogen Veje til digital dannelse, som er et erfaringsbaseret bud på, hvordan man kan arbejde med digital dannelse og digitale kompetencer på ungdomsuddannelserne og i udskolingen. Alle undervisere har adgang til denne digitale udgave af bogen på Gymportalen.dk. Lærervejledningen samt ekstramateriale, der skal bruges i forbindelse med undervisningen, findes på Materialehylden.

STEM – Science, Technology, Engineering & Mathmatics

Rapporten Science, technology, engineering and mathematics education: Overcoming challenges in Europe fra 2011 viste, at kun 2 % af eleverne i Europa uddanner sig inden for STEM-områder, mens tallet fx er 20 % i Asien. Samtidig konkluderede rapporten at for at ændre det, så bør undervisningen krydres med eksperimenter, videoeksempler og tværfaglig læring.

IBM Danmark har startet initiativet Teachers TryScience. Det er en hjemmeside for grundskolelærere, der underviser i fagene natur/teknologi, fysik/kemi, biologi og matematik. Formålet er at gøre STEM-undervisningen spændende og relevant for eleverne og let for lærerne at undervise i.

På siden finder du derfor gratis undervisningsforløb som indeholder eksperimenter, videovejledninger og grafiske eksempler. Hver lektion er opbygget, så du nemt kan se, hvor lang tid der kræves, hvilket alderstrin sværhedsgraden passer til og hvilke emner lektionen dækker. Til hvert forløb er der læringsmål, forløbsmaterialer med elevark samt beskrevne muligheder for at arbejde med differentieret undervisning. Fx er der til alle de danske forløb udviklet rubrics, som er et værktøj til niveauopdelt, målstyret undervisning.

Teachers TryScience lektionsplaner

Byg din egen robotarm

Ingeniørens udfordring

Fra vugge til grav: Produkters livscyklus

Lektion 1: Systemisk tankegang

Lektion 2: Systemisk Tankegang   

Skraldesnak

Vil du læse mere?

European Schoolnet om STEM

STEM-rapport 2013: Science, technology, engineering and mathematics education in EMEA: Advancing the Agenda through Multi-stakeholder Partnerships

Computational thinking

Debatten om hvordan vi bedst kan lære eleverne i folkeskolen at blive digitale producenter, har ofte haft fokus på kodning og programmering. Men er det måske et for snævert fokus? For at kunne kalde de kommende generationer for digitale producenter, er begrebet Computational Thinking (CT) vigtigt at have in mente. Her handler det om at se på en problemstilling på en måde, som en computer ville løse den, og det ikke kun i naturvidenskabelige fag, men snarere som et understøttende redskab til problemløsning på tværs af fagene.
Mads Remvig skriver at de grundlæggende elementer i CT er:

 • Nedbrydning: Nedbrydning af data, processer eller problemer i mindre, håndterbare dele
 • Mønstergenkendelse: Overholdelse af mønstre, tendenser og regelmæssigheder i data
 • Abstraction: Identificering af de generelle principper der genererer disse mønstre
 • Algoritme-design: Udvikling af trin for trin instruktioner til at løse dette og lignende problemer

Google har lavet et gratis onlinekursus i CT for undervisere:

Og en masse flere ressourcer:

C.R.A.F.T. - Creating Really Advanced Future Thinkers

C.R.A.F.T. er en elevkonkurrence (6., 7. og 8. klasse), og et netværk for lærere og ledere, der bærer de gode ideer og erfaringer med videre ud på skolerne. C.R.A.F.T. handler om at samarbejde om innovativ problemløsning med brug af it i en global verden, og er dermed en mulighed for at afprøve indholdet af det 21. århundredes kompetencer i praksis med eleverne i front.

Der er tre niveauer i C.R.A.F.T. konceptet:

 • Lokale forløb: Med inspiration i www.21skills.dk og andre relevante ressourcesites, arbejder lærere og elever med at afprøve et forløb i klassen, der indarbejder det 21. århundredes kompetencer.
 • Kommunale events: De deltagende elevteams præsenterer deres projekter ved en kommunal konkurrence eller videndelingsevent. Her udpeges det elevteam, der skal repræsentere kommunen på de nationale events.
 • DM i Digitale Skills på Danmarks Læringsfestival: På festivalens udstilling har C.R.A.F.T. en stand, hvor eleverne kan vise deres projekter, frem for de mange festivalgæster. På festivalen kåres der en vinder af DM i Digitale Skills, og så gives der også C.R.A.F.T priser for samarbejde og elevrefleksion.

C.R.A.F.T. arrangeres af Styrelsen for IT og Læring i samarbejde med en række aktører, som CFU Danmark, virksomheder, NGO’er og brancheorganisationer. C.R.A.F.T. har til formål at inspirere til ny konkret praksis i skolen med fokus på koblingen mellem fremtidens kompetencer og it.

Tilmelding og mere info

Vil du læse mere?

CRAFT-facebookgruppe

Københavns Kommune - Københavnske elever er danmarksmestre i nørderi

Folkeskolen.dk - Innovative elever vinder priser

FabLab@schoolDK

I marts 2013 tog Aarhus Universitet, CAVI og Spinderihallerne, Vejle Kommune, initiativ til at etablere FabLab@SCHOOLdk-samarbejdet i Danmark. Forsknings- og undervisningskonceptet er blevet tilpasset skandinaviske forhold med en større grad af brugerdrevet udvikling og som nævnt en interdisciplinær tilgang til undervisning: Fokus på designtænkning, digital fabrikation og pædagogik/didaktik.
 
Formålet med FabLab@SCHOOL-konceptet er:

 • At give skoleelever mulighed for at træne i teknologisk mestring, og forstå teknologier ved at undersøge, teste og designe teknologiske ting i et digitalt fabrikationsværksted.
   
 • At lære skoleeleverne at se sig selv som problemløsere ud fra en Design Thinking og Collaborative Ideation-tankegang, sådan så de ikke bare kan bruge teknologi, men også kan tænke den ind i problemløsning i deres hverdag.

Vil du læse mere?

Informationspjece om FabLab@schoolDK

Københavns Skolers Makerspace: BUF X  

Københavns Skoler har lavet et makerspace* som kan benyttes af alle lærere og elever med interesse for digital produktion og innovation. Pædagogisk IT har indrettet makerspace-faciliteterne, og stedet kaldes for BUF X. De skriver om sig selv, at BUF X består af en bred vifte af tilbud, der understøtter indsatsen Digital produktion/Håndværk og design/Innovation i fagene, og at det er deres opfattelse, at det her er vejen til at tænke innovation, men også til at styrke en række faglige mål og kompetencer.

BUF X’s undervisningsmateriale

*Makerspace er en betegnelse for et sted, hvor brugere samles for at udforske og skabe med brugen af en bred vifte af digitale teknologier og værktøjer og materialer – oftest i innovative processer. Teknologierne rummer blandt andet 3D print, laserskæring, digital broderi, robotteknologier og programmering samt materialer, som vi kender fra klassiske håndværksfag. 

Future Classroom Lab

På UCC har de oprettet til Future Classroom Lab, som er et fysisk, håndgribeligt undervisningsrum, som kobler pædagogik, didaktik, teknologi og indretning. Center for Undervisningsmidler og UCC, vil med Future Classroom Lab inspirere elever, lærerstuderende, lærere, undervisere meningsdannere og politiske niveauer til at re-tænke deres undervisning og skolen i det 21. århundrede. Visionen er at finde nye veje til at forstå og arbejde med teknologier i undervisningssammenhænge, og for at nå det mål samarbejdes der med en lang række teknologiudbydere om at udvikle nye undervisningsformer, læringsrum og tilgange til integration af teknologi i undervisningen.

Future Classroom Lab skal ses i sammenhæng med uddannelsen Future Classroom Teacher, som uddanner fremtidens lærere med fokus på en udvikling af læreprocesser til det 21. århundredes kompetencer. Her uddannes altså lærere, som har fokus på at eleven bør være en aktiv og ofte kollaborerende deltager i en iterativ arbejdsproces, hvor teknologi indgår, når det er meningsfuldt. Læreprocesser, hvor det at fejle, afprøve, sketche, ’make’ og programmere sig frem er en integreret del af læreprocessen. Dermed skabes en reel mulighed for, at eleven kan bevæge sig fra forbruger til reflekterende producent.

Vil du læse mere?

Future Classrooms blog

Future Classrooms Facebookside

Future Classrooms Twitterkonto

Future Classrooms YouTubekanal  

Future Classrooms Podcast

Mere inspiration?