Uge 47 2016

Hvad er Uge 47?

Uge 47 er et fællesarrangement, som foregår hver november måned. Her samles alle daginstitutionsområderne i Gladsaxe Kommune og viser frem for både hinanden, for forvaltningen og for forældrebestyrelserne, hvad de har arbejdet med i årets løb og hvordan det arbejde kan relateres til kommunens dagtilbudspolitik. På GPV lavede vi interviews med repræsentanter fra hvert et område, så også du, der ikke deltog, kan høre hvor de forskellige tilbud, har lagt deres fokus i 2016.

Gladsaxe Kommunes dagtilbudspolitik

Gladsaxe Kommunes dagtilbudspolitik 2016 tydeliggør de forventninger, der er til den faglige udvikling, det pædagogiske arbejde og hverdagslivet i alle dagtilbud til børn i alderen 0-6 år. Politikken er dermed grundlag for det enkelte dagtilbuds lokale udmøntning og sikrer samtidig et stort lokalt råderum.

Politikkens fem indsatsområder er:

  1. Godt sprog
  2. Digitalisering som pædagogisk redskab
  3. Inkluderende fællesskaber
  4. Sunde bevægelses- og kostvaner
  5. Fælles ansvar for barnets læring

Skovbrynet

Digitale medier som pædagogisk værktøj

Søborg 

Tidlig indsats 1/2

Tidlig indsats 2/2

Dagplejen & Buddinge

De små lærer sprog

Stengård

I område Stengård har man haft fokus på madmod og maddannelse, og har arbejdet ud fra den litteratur, som er fremført herunder. 

Madmod og maddannelse 1/2

Madmod og maddannelse 2/2

Litteraturstudie for Fødevarestyrelsen: Maddannelse, madmod og madglæde - Hvilken betydning har daginstitutioners madkultur og måltidspædagogik?

Måltidspartnerskabet: Madleg - Inspiration til daginstitutioner

Børnesundhedsteamet i BKF, 2014: Mad, måltider og bevægelse - et dialogredskab [kræver adgang til Fokus]

Smag for livet - Nyt pædagogisk redskab skal give maddannelse i børnehaven

Pædagogik – introduktion til pædagogens grundfaglighed: afsnit 28.6: Maddannelse

Kost & ernæringsforbundet - Mad er også pædagogik

Pædagogik - Introduktion til pædagogens grundfaglighed: afsnit 28.7 Maddannelse. Mad og måltider i pædagogisk arbejde på et tværvidenskabeligt grundlag

Mørkhøj og Enghavegård

Fælles ansvar for barnets læring

Forældrene