Kommunikation & samarbejde

Her har vi samlet en masse af de metoder, som du som konsulent eller leder kan få brug for i dit daglige arbejde med teams og kommunikation. Det er en metodebank, som rummer de redskaber vi har til forskellige øvelser, der har kommunikation og teambuilding i centrum.

Hvis du vil låne et af redskaberne, så skriv til bestilling@gpv.nu

Hvis du har brug for vejledning eller tips, så kontakt Mette Hørlyk Friis på 39 57 62 64 eller metfri@gladsaxe.dk  

Det flyvende tæppe

Det flyvende tæppe er et redskab, der er godt at bruge, når I skal arbejde med samarbejde, kommunikation og på at finde fælles løsninger. Deltagerne står i en rundkreds, og holder fast i dugen, og så gælder det om at få den ene eller begge bolde ned i et eller begge af de huller, der er i dugen. Opgaven kan samtidig være, at den gule bold ikke må falde igennem et hul, mens den grønne skal. 

Beskrivelse: Det flyvende tæppe er et læringsredskab i kommunikation og samarbejde. Der arbejdes sammen om at håndtere forskellige typer bolde på en stor “dug”.

Aldersgruppe: Mellemtrin, Udskoling, Voksne.

Tårnet

Tårnet bruges til forbedring af lytteteknik og samarbejde, og til at se på, hvilke roller man har et i givent team. Det består af en kran med 17 snore, som deltagerne skal holde i, og af 8 klodser i to forskellige former. Mindst 10 deltagere stiller sig i en rundkreds, tager fat i hver deres snor, mens klodserne står inde i midten, og det gælder så om, at samarbejde om, at få klodserne til at stå ovenpå hinanden, ved at få snorene ind i hakket i klodserne og løfte sammen. Øvelsen kan varieres på forskellige måder fx ved at nogle eller alle deltagere ikke må sige noget under øvelsen, nogle har lukkede øjne osv. 

Beskrivelse: Tårnet er et læringsredskab, der kan indgå i mange sammenhænge med både børne og voksne. Øvelsen Tårnet går ud på at samarbejde om at lave et tårn af de otte klodser ved at bruge den fælles kran. Kassen indeholder en kran med snore til at holde i og 8 træklodser.

Aldersgruppe: Mellemtrin, Udskoling, Voksne.

Antal: 1 stk. 

Plotbox

Plotbox er et metodesæt, der er godt til at sætte fortællinger i gang. Du kan bruge det i (svære) samtaler, til rekruttering af nye medarbejdere, til visionsprocesser, og til ændringer i organisationsstrukturen. Sættet består af 160 forskellige kort i seks kategorier. Man kan dele kortene ud, lægge dem på gulvet eller trække fra hinanden, alt afhængig af øvelsen. 

KommunikARTio

KommunikaARTio lægger op til øvelser, hvor deltagerne skal skabe et fælles sprog og lave en strategi. Sættet består af et bind til at tage for øjnene, og 30 brikker i forskellige farver og former. Redskabet kan bruges til at sætte fokus på klar og anerkendende kommunikation, aktiv lytning, samtalefærdigheder og problemløsning. Deltagerne sidder i rundkreds, alle med bind for øjnene, udover facilitatoren. Deltagerne får alle brikkerne delt ud imellem sig, undtagen to brikker, de to brikker som de skal gætte hvilke er. De skal sammen lave en strategi og fælles løsning, for at finde ud af, hvilke to brikker der mangler. 

Tegnemaskinen

En teamaktivitet, der går ud på at tegne en fælles tegning. Der er tre tegnemaskiner i ét sæt, og ti snore i hver tegnemaskine. Der følger desuden ordkort med, som man kan tegne efter. Tegnemaskinen kan bruges som icebreaker, i en workshop, til teambuilding eller organisationsudvikling. Ledelsen kan fx bruge det til at observere de roller, de forskellige deltagere tager på sig, og hvilken kommunikation der foregår deltagerne imellem. Man står i en rundkreds, lægger et stykke papir i midten, tager fat i snorene, og skal være fælles om et tegne en tegning. Man kan variere øvelsen ved fx at give en eller flere deltagere bind for øjnene. 

Beskrivelse: Tegnemaskinen er en team-aktivitet hvor opgaven er at være fælles om at tegne en tegning. Op til 10 personer kan være med i aktiviteten ved at stå i en rundkreds rundt om det fælles papir. Deltagerne holder i hver sin snor der er hæftet på en plade med en tush.

Deltagerne kan tegne enkle ting eller lave en plakat over dagens tema eller tegne et kreativt bud på løsningen af et fælles problem

Aldersgruppe: Mellemtrin, Udskoling, Voksne.

Antal: 1 sæt med 3 stk. tegnemaskiner.

KultuRally 

Med KultuRally kan I se på interkulturel kommunikation og team-udvikling, ligesom det kan bruges til at håndtere forandringer. Øvelsen kan laves i et team eller i en organisation. Sættet er for op til 28 personer i 7 grupper, og består af plastikbægre, spillebrikker og to terninger; en med antal og en med handlinger. Det gælder om at få flest brikker, og spillerne må ikke tale med hinanden undervejs. 

Beskrivelse: KultuRally er et læringsspil i kultur og dennes regler

Aldersgruppe: Mellemtrin, Udskoling, Voksne.

Antal: 1 stk.

Leonardos Bro

Og lidt ekstra inspiration til arbejdet..:

Det kan du låne