• Få siden læst op
  • Udskriv
 

Jobcenter Gladsaxe tilbyder en række forskellige services til erhvervslivet i Gladsaxe Kommune. F.eks. rådgiver og vejleder Jobcenteret om forskellige støtteordninger, som virksomheder kan gøre brug af. Via sådanne støtteordninger kan virksomheden få tilskud til ekstra arbejdskraft, samt mulighed for at afprøve potentielle medarbejdere i en given stilling forud for en fastansættelse.

Rekruttering

Her kan du finde hjælp til rekruttering af nye med arbejdere

Arbejdsfastholdelse

Virksomhedskonsulenterne i Jobcentret kan bruges som bindeled mellem virksomhed, medarbejder og andre instanser, når der er brug for at fastholde ansættelsen af en medarbejder, hvis tilknytning til arbejdspladsen kan være truet af forskellige årsager.

Af:

Kontakt

Virksomhedsservice