Affaldskampagne

Mandag 15. august 2016

By- og Miljø Forvaltningen har i august måned sat ekstra fokus på din affaldssortering

Læs mere om kampagnen

Maksimum 16 kilo

Mandag 14. marts 2016

Du skal være opmærksom på, at din sæk til dagrenovation maksimalt må veje 16 kg, og at posen kun må fyldes til den stiblede linje. Skraldemanden kan lade din sæk stå, såfremt dette ikke overholdes.

På Dagrenovation kan du læse mere om, hvilke muligheder du har, så du ikke får nogle problemer med din afhentning.

Læs mere om dagrenovation

Affaldsapp

Torsdag 14. januar 2016

Gør det nemt for dig selv -  at indberette afvigelser - at se dine tømmetider - at købe ekstra tømning - at sortere dit affald rigtigt - ...............

Download vores affaldsapp

Sne på adgangsvejen

Mandag 12. december 2016

Du skal være opmærksom på, at det er dit ansvar, at der er ryddet for sne og glatførebekæmpet på adgangsvejen frem til dit stativ/container. Ligeledes skal du være opmærksom på, at der er "hul" i evt. snevold mellem vej og fortov

Såfremt du ikke kan nå at rydde for sne og glatførebekæmpe, kan du vælge at køre beholdere til dagrenovation (etageejendomme) og beholdere til genanvendeligt affald frem til skel. Du skal være opmærksom på, at containerne ikke må blokere fortov og kørevejen.

Hvis dit dagrenovation ikke bliver tømt på grund af manglene snerydning, eller adgangvejen ikke er glatførebekæmpet, kan du under selvbetjening bestille en tømning uden for ordinær rute. Mindre ejendomme, parcel- og rækkehuse kan også på selvbetjeningen købe ekstra sække til at sætte frem. Er dit affald ikke blevet hentet kan du også ved næste tømning sætte en ekstra sæk med dagrenovation frem og du kan også sætte ekstra klare sække med plast ved din to-delte beholder til plast og metal. 

 

Hent kompost på genbrugsstationen

Tirsdag 31. januar 2017

I perioden fra  mandag den 20. marts  til søndag den 30. april kan borgere i Gladsaxe Kommune hente gratis kompost på genbrugsstationen. Komposten er fremstillet ved kompostering af kildesorteret have- og parkaffald. På grund af den naturlige varmeudvikling under komposteringsprocessen indeholder komposten kun meget få spiredygtige ukrudts frø. Komposten skal blandes med den almindelige havejord.

Anvendelse
Vækst-muld kan blandt andet anvendes som erstatning for muldjord, til vedligeholdelse omkring buske og træer, i bede og rabatter, i køkkenhaver, til udskiftning af jord samt til forbedring af jord med højt ler indhold. Vækst-muld kan også lægges i et lag, som eventuelt efterfølgende opblandes med den underliggende jord.

2-delt beholder til glas og papir

Mandag 15. august 2016

Hvem kan få en 2-delt beholder til glas og papir?

Læs mere

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Affald og genbrug

Se hvornår du får hentet affald

Se hvornår du får hentet affald

Problemer med affald

Fortæl kommunen om problemer du har haft i forbindelse med din afhentning. For eksempel blev dit affald ikke hentet eller hentet for tidligt. Blev din beholder ikke sat på plads eller er din beholdere til genanvendeligt affald gået i stykker.

Problemer med affald

Problemer med affald

Fortæl kommunen om problemer du har haft i forbindelse med din afhentning. For eksempel blev dit affald ikke hentet eller hentet for tidligt. Blev din beholder ikke sat på plads eller er din beholdere til genanvendeligt affald gået i stykker.

Problemer med afhentning af affald

Tip kommunen

Har du observeret overfyldninger, henkastet affald, graffiti, eller afbrænding ved en af kommunens offentlige standpladser til glas, papir og batterier - Tip os

Tip kommunen

Tip kommunen

Har du observeret overfyldninger, henkastet affald, graffiti, eller afbrænding ved en af kommunens offentlige standpladser til glas, papir og batterier - Tip os

Tip kommunen

Til- og afmelding email- og sms- service

Til- og afmelding email- og sms- service

Print en afhentnings-kalender

Print en afhentnings-kalender

Din dagrenovation

Her kan du tilmelde og afmelde en ekstra sæk eller beholder (kun etageboliger). Du kan også ændre på tømmefrekvensen. Du kan få tømt din sæk ugentligt eller hver 14. dag.

Ændre på din dagrenovationstilmelding

Din dagrenovation

Her kan du tilmelde og afmelde en ekstra sæk eller beholder (kun etageboliger). Du kan også ændre på tømmefrekvensen. Du kan få tømt din sæk ugentligt eller hver 14. dag.

Ændre på din dagrenovationstilmelding

Dagrenovation - ansøg om dispensation

Har du problemer med dine adgangsforhold, giver vi enkelte tilfælde dispensation, så du i stedet for en sæk til dagrenovation kan få afhentet dit dagrenovation i en beholder.

Ansøg om dispensation

Dagrenovation - ansøg om dispensation

Har du problemer med dine adgangsforhold, giver vi enkelte tilfælde dispensation, så du i stedet for en sæk til dagrenovation kan få afhentet dit dagrenovation i en beholder.

Ansøg om dispensation

Bestil en beholder til glas og papir

Borgere med parcel- eller rækkehus kan bestille en 2-delt beholder til glas og papir. Beholderen bliver leveret inden for 4 uger.

Bestil en beholder til glas og papir

Bestil en beholder til glas og papir

Borgere med parcel- eller rækkehus kan bestille en 2-delt beholder til glas og papir. Beholderen bliver leveret inden for 4 uger.

Bestil en beholder til glas og papir

Køb tømning udenfor ordinær rute

Det er muligt at købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute. Du køber ydelsen her.

Køb tømning udenfor ordinær rute

Køb tømning udenfor ordinær rute

Det er muligt at købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute. Du køber ydelsen her.

Køb tømning udenfor ordinær rute

Køb klistermærke til ekstra sæk

Holder du fest eller har du i perioder ekstra affald kan du købe et klistermærke, som du kan sætte på en sæk, som du selv køber. Ekstra sækken sætter du ved siden af dit dagrenovation

Køb klistermærke til ekstra sæk

Køb klistermærke til ekstra sæk

Holder du fest eller har du i perioder ekstra affald kan du købe et klistermærke, som du kan sætte på en sæk, som du selv køber. Ekstra sækken sætter du ved siden af dit dagrenovation

Køb klistermærke til ekstra sæk

Bestil flishugning

Bestil flishugning af dine afklippede grene

Bestil flishugning

Bestil flishugning

Bestil flishugning af dine afklippede grene

Bestil flishugning

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Har du ikke mulighed for at sortere affaldet i beholderen korrekt, kan du bestille en særlig tømning af beholderen.

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Har du ikke mulighed for at sortere affaldet i beholderen korrekt, kan du bestille en særlig tømning af beholderen.

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Køb en kompostbeholder

Vi sælger HUMUS kompostbeholderen med kommunalt tilskud, da vi ønsker at støtte kompostering. Køb et værdibevis til beholderen her.

Køb en kompostbeholder

Køb en kompostbeholder

Vi sælger HUMUS kompostbeholderen med kommunalt tilskud, da vi ønsker at støtte kompostering. Køb et værdibevis til beholderen her.

Køb en kompostbeholder

Anmeld Byggeaffald

Inden du nedriver eller totalrenoverer din bolig, skal du undersøge, om der er farlig stoffer i din bolig. Du skal desuden anmelde hvilken type affald, der kommer fra dit bygge -/renoveringsprojekt.

Anmeld byggeaffald

Anmeld Byggeaffald

Inden du nedriver eller totalrenoverer din bolig, skal du undersøge, om der er farlig stoffer i din bolig. Du skal desuden anmelde hvilken type affald, der kommer fra dit bygge -/renoveringsprojekt.

Anmeld byggeaffald

Download affaldsapp

Gør din hverdag nem. Download vores affaldsapp, Her kan du indberette afvigelser, sortere dit affald rigtigt, købe ekstra sække,.......

Download affaldsapp

Download affaldsapp

Gør din hverdag nem. Download vores affaldsapp, Her kan du indberette afvigelser, sortere dit affald rigtigt, købe ekstra sække,.......

Download affaldsapp

Kontakt

Miljø

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
miljo@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Byg og bolig