Mit affald blev ikke afhentet

Der kan være flere forklaringer på, at dit dagrenovationen ikke er blevet afhentet. Det kan for eksempel være fordi, at:

  • sækken/containeren er overfyldt (fyldt over stregen på sækken)
  • sækken er revnet eller stativet/containeren er defekt
  • der står stiger, cykler eller andet i vejen
  • ikke glatføre bekæmpet

Skraldemanden vil i disse tilfælde lægge en seddel i din postkasse, der forklarer, hvorfor affaldet ikke er blevet taget med.

Procedure for efterladt affald

Dit affald hentes ved næste afhentning, når du har rettet op på forholdene. Skraldemanden vil lægge en ny sæk, som kan bruges, indtil der igen er afhentning. Den nye sæk skal stå i tørvejr og i sikkerhed for ræve og andre skadedyr og skal først sættes ud til skraldestativet, når der igen er afhentning.

Der er mulighed for, at din dagrenovation kan hentes udenfor ordinær rute. Se hvordan du bestiller ekstra afhentning

Mit affald blev glemt ved afhentning

Vær opmærsom på, at skraldemanden også kan have glemt at afhente dit affald. I det tilfælde vil du ikke kunne finde en meddelelsesseddel i din postkasse. Du skal da kontakte M. Larsen på telefon 43 48 92 69 (alle hverdage mellem kl. 8.00-16.00). eller du kan anmelde det digitalt (husk at angive affaldsordning). Dit affald vil da blive afhentet senest efterfølgende hverdag.

  

Pas på din skraldemand

Onsdag 03. september 2014

Vintersæsonen nærmer sig - kulde og sne gør veje og fortov glatte. 

Når du skal have hentet dit affald skal du sørge for følgende:

-at der er ryddet for sne og/eller is hele vejen fra kørebanen og frem til dit affald

-at der er ryddet minimum 1 meter i bredden

-at der er gennemgang i snevolden langs kantstenen ud til kørebanen

-at der er grusset og saltet, så der ikke er glat

 

Maks.16 kg

Du skal være opmærksom på, at din sæk til dagrenovation maksimalt må veje 16 kg og at posen kun må fyldes til den stiblede linje. Skraldemanden kan lade din sæk stå, såfremt dette ikke overholdes.

dagrenovation kan du læse mere om, hvilke muligheder du har, så du ikke får nogle problemer med din afhentning. 

Dagrenovation