Affaldstyper på Genbrugsstationen

Følgende affaldsfraktioner kan du aflevere på genbrugsstationen: 

 

 • akkumulatorer (bilbatterier)
 • asbest (ikke støvende) - læs folder
 • asfalt
 • aviser, ugeblade, reklamer, telefonbøger, kuverter
 • batterier
 • beton, sten, terrazzo, marmor
 • brændbart affald, småt/under 1 m Husk ingen sorte sække!
 • brændbart affald, stort/over 1 m
 • dæk Maks. 4-5 pr. gang
 • døre & vinduesrammer m. klart glas
 • elektronikaffald
 • eternit (skal behandles som ikke støvende asbest) - læs folder
 • flasker og husholdningsglas
 • fyrværkeri, lovligt. Både affyret og ikke-affyret. Kontakt personalet.
 • gipsplader
 • haveaffald (ingen sække)
 • jord, ler og grus (maks. 1 m3, læs mere om byjord
 • Knallerter (benzintanke og olietanke, skal være tomme)
 • kontorpapir Også mulighed for aflevering af kontorpapir, som behandles fortroligt og efterfølgende makuleres
 • køleskabe og frysere Kun husholdningsstørrelse, ingen industri-køleskabe
 • lysstofrør og lavenergipærer
 • maling, olie- og kemikalieaffald Kontakt personalet.
 • metal, småt/under 1 m
 • metal, stort/over 1 m
 • mursten, tegl, gasbeton
 • mørtel, porcelæn, keramik, spejle
 • pap, karton
 • plastdunke, plastflasker
 • plastfolie
 • PVC, genanvendeligt
 • springmadrasser, fjedermøbler
 • tagpap, mineraluld, PVC til deponi, imprægneret træ Husk ingen sorte sække!
 • trykflasker/gasflasker (ikke sprayflasker)
 • trærødder og stød, maks. 1,5 m
 • tv- og computerskærme
 • tøj og sko Husk ingen sorte sække!

Læs mere om aflevering af plastdunke, plastfolie og metalemballage på genbrugsstationen.

Genbrugsstationen