Plast

Vidste du - at en almindelig husstand kan indsamle 17 kilo. plast om året. Det kan blive til ca. 600 nye flasker

Som noget nyt får du nu mulighed for at sortere alt plast fra. Det gælder både blød og hård plast. Er det emballageplast fra f.eks. mad, skal det være tomt og nogenlunde rent, før du smider det til genbrug.

Ja tak:

 • Bokse
 • Emballager fra mad
 • Låg
 • Plastikflasker
 • Plastbeholdere
 • Plastbøtter
 • Plastdunke
 • Plastikfolie
 • Plastikposer.

Nej tak:

 • skumbakker
 • legetøj og større plast ting (dagrenovation eller småt brændbart)
 • Plastemballager, der har indeholdt kemikalier, såsom eddikesyre (dagrenovation)
 • Flamingo (dagrenovation eller småt brændbart)
 • plastskumbakker
 • Gummistøvler (PVC)
 • Havebassiner (PVC)
 • Haveslanger (PVC)
 • Medicinemballage (dagrenovation)
 • Regntøj (PVC)
 • Gavebånd (dagrenovation eller småt brændbart)

Det meste skal i stedet afleveres til storskrald i klare plastiksække. Havebassiner, haveslanger, gummistøvler og regntøj afleveres som PVC på genbrugsstationen eller til storskrald.  Husk at holde brændbart og PVC tydeligt adskilt, når du sætter det frem til storskrald. Her kan du læse mere om afhentning af storskrald.

Du kan kende PVC  ved, atder er en trekant med et tretal i

Hvor rent skal affaldet være?

For at sikre en god kvalitet af genbrugsmaterialerne skal dit affald være nogenlunde rent. Som tommelfingerregel skal du skylle f.eks. kødbakker og Nutella glas – men hvis noget kræver varmt vand og sæbe for at blive rent, er det faktisk bedre for miljøet, hvis du smider det ud sammen med dagrenovation.

Hvad sker der med dit plastaffald?

Når dit plastik er blevet indsamlet, bliver den sendt til en behandlingsvirksomhed, som sorterer og neddeler plasten yderligere. Herefter bliver plasten vasket, så den er klar til at blive brugt igen. Den behandlede plast sælges videre til produktionsvirksomheder.

Når vi genbruger plastik, sparer vi på den råolie og gas, der bliver brugt til at producere ny plastik. Får hvert kilo genbrugsplast, vi producerer, sparer vi 1,9 kg råolie.

Hvad bliver dit plastaffald til?

Dit plastaffald kan blive genbrugt til at lave alt lige fra plastikspande og barbie-dukker til fleecetrøjer.

Øvrige ofte stillede spørgsmål

Skal jeg bare lægge affaldet direkte i beholderen  uden at lægge det i en plasticpose?
Ja, affaldet skal lægges direkte i genbrugsbeholderne. Du kan med fordel samle noget af dit plastaffald i plastposer, som du jo alligevel lægger i rummet til plast.

Hvor rent skal affaldet være?
For at sikre en god kvalitet af genbrugsmaterialerne skal dit affald være nogenlunde rent. Som tommelfingerregel skal du skylle f.eks. kødbakker  – men hvis noget kræver varmt vand og sæbe for at blive rent, er det faktisk bedre for miljøet, hvis du smider det ud sammen med restaffaldet.

Plastikdunke og beholdere, som der har været kemikalier eller rengøringsmidler i, må de komme i rummet til plast?
 Som hovedregel må du ikke smide beholdere i, som har været brugt til kemikalier. Hvis beholderen kun har indeholdt ting, der kan virke lokalirriterende (vist ved et kryds på faremærket), er det i orden at skylle den og lægge den til genbrug.

Her kan du læse om, hvordan du kommer af med dit plast

Hvor rent skal det være

Du skal tømme og skylle dit genanvendelige affald. Brug koldt vand og ingen sæbe, så det bliver nogenlunde rent . Hvis du skal bruge varmt vand og sæbe, så smid det hellere til restaffald. Ellers går miljøgevinsten tabt. 

Èn bil - to slags affald

Skraldemanden tømmer dine todelte genbrugsbeholdere og enkammer beholder til plast og metal  i en skraldebil, som også er delt i to separate rum. På den måde sikrer vi, at affaldet holdes adskilt hele vejen.

Plast og metal