Marielyst

Nytænkning i regnvandssamarbejde

Et nyt anlæg til regnvandshåndtering i Marielyst skal være med til at løfte hele Marielyst-kvarteret med grønne regnvandsløsninger. Projektet vil både gøre området mere attraktivt, samtidig med at tiltagene fungerer som skybrudssikring og regnvandsopsamling.

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Gladsaxe Almennyttige Andelsforening (GAA), kommunen og Nordvand, og er et eksempel på, hvordan alle parter kan hente gevinster ved at tænke i nye baner. I stedet for at give sig i kast med en ellers dyr udvidelse af det gamle kloaksystem, har boligforeningen fået en flottere og billigere løsning, og for hele Gladsaxe vil anlægget stadig aflaste det samlede kloaksystem.

Regnvandsløsningerne er tænkt ind i områdets arkitektur, så regnbede og søer supplerer den eksisterende parkbebyggelse fra 1950’erne – eksempelvis som på første billede, hvor den cirkelformede lejlighedsblok og det faste vandspejl er tænkt sammen. De regnvandsopsamlende blomsterbede og andre grønne løsninger indgår på samme måde i områdets arkitektur, og vil - som de vokser til - kun blive kønnere.

Anlægget er en del af det samlede klimakvarter i Høje Gladsaxe, som er et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter.

Klimakvarteret Høje Gladsaxe