Trin-for-trin

Gladsaxe Kommunes trin-for-trin-guide til at komme i gang med korrekte og effektive regnvandsløsninger på din grund.

Når du skal i gang med at håndtere regnvand på din grund, anbefaler vi, at du går frem efter denne model:

1. Er min jord egnet til regnvandsløsninger?

Som det første skal du undersøge, om din jord er egnet til nedsivning. Tre faktorer, som kan gøre din jord uegnet, er jordforurening, højt vandspejl og jordbundsforholdene. Kommunen er inddelt i forskellige "områder egnede til nedsivning", og på denne side kan du finde ud af, hvor dit hus placerer sig.

Kortet er kun vejledende, så selvom din grund ligger i et område med lavt nedsivningspotentiale, kan der være lokale forhold, som er anderledes. Det er derfor altid en god idé at lave en infiltrationstest. En infiltrationstest består i, at du undersøger, hvor godt jordbunden egner sig til nedsivning. Du kan finde hjælp til at foretage en infiltrationstest her.

Hvis din grund ikke egner sig til nedsivningsløsninger, kan du finde hjælp til løsninger, der kan tilbageholde eller genbruge regnvandet her.

2. Hvilken løsning skal jeg vælge?

Når du er sikker på, at du kan nedsive regnvand på din grund, skal du i gang med at undersøge, hvilken løsning du ønsker. Du kan lave regnvandsrender, vandhuller, regnbede, faskiner eller udlede regnvandet direkte i din græsplæne, f. eks. i en lavning. Mangler du inspiration, kan du læse om de forskellige løsninger her samt finde inspirationsbilleder på vores Facebook-side eller på vores side med erfaringer fra boligejere.

3. Hvilke krav skal jeg overholde?

For at få godkendt din anmeldelse/ansøgning om nedsivning af regnvand er der disse vilkår:

- Din grund må ikke være forurenet eller registreret som tidligere grusgrav.

- Der skal være mindst 2 meter til skel.

- Der skal være mindst 5 meter til beboelseshuse.

- Der skal være mindst 2 meter til bygninger uden beboelse f. eks. garager eller udhuse på højst 25 kvadratmeter.

- Der skal være 25 meter til vandløb, søer, hav og drikkevandsboringer.

- Der skal være mindst 100 meter til fortidsminder.

Er disse ikke opfyldt, kontakt da Miljøafdelingen på telefon 39 57 59 29.

4. Nedsivningstilladelse eller nedsivningsanmeldelse?

Hvis du befinder dig i grønt eller gult område på kortet og bor i et enfamiliehus, dobbelthus eller rækkehus skal du blot anmelde, at du vil lave en nedsivningsløsning. I gult område er der den undtagelse, at du maksimalt må aflede regnvand til en nedsivningsløsning fra et samlet areal på 300 kvadratmeter. Du kan anmelde din løsning under nedsivningsanmeldelse. Miljøafdelingen vil indenfor otte dage sende en kvittering, hvis anmeldelsen bliver godkendt. Hvis anmeldelsen ikke bliver godkendt vil Miljøafdelingen kontakte dig hurtigst muligt.

Hvis ikke du opfylder betingelserne for at anmelde, skal du søge om en tilladelse til at nedsive regnvand. Under nedsivningstilladelse kan du finde ansøgningsskemaet, som du skal sende til Miljøafdelingen. 

I begge tilfælde skal du have udregnet, hvor stor en del af regnvandet, du leder uden om kloakken samt vedhæfte din kloaktegning med angivelse af, hvor afløb til kloak afproppes og en målfast tegning af grunden med placering af regnvandsløsninger.

5. Ansøg om tilbagebetaling

Herfra vil Miljøafdelingen sende din ansøgning videre til Nordvand, som skal vurdere, om du kan få penge tilbage for tilslutningsbidraget. Husk at kontakte Nordvand, inden du afpropper afløbet, for at aftale tid til syn. Kontakt Nordvand i god tid - gerne en uge før kloakmesteren kommer og afpropper. Find telefonnummer og flere informationer under "Sådan ansøger du om tilbagebetaling".

Frikommuneforsøg

Mandag 15. juni 2015

Vidste du, at Gladsaxe Kommune sammen med Gentofte og Viborg Kommune deltager i et frikommuneforsøg, der giver mulighed for, at du selv kan anmelde din nedsivningsløsning uden at skulle søge om tilladelse?

I Gladsaxe Kommune omfatter forsøget i første omgang kun grunde, hvor potentialet for nedsivning af regnvand er egnet/middel egnet til nedsivning. For at benytte dig af anmelderordningen, skal du følge trin-for-trin-vejledningen ovenover. 

Frikommuneforsøget løber frem til 1. juli 2017.

Anmeld her
Regnvand på din grund