Fjernvarme

Fjernvarmeforsyningen dækker i dag omkring 40 % af opvarmningen i kommunen

Gladsaxe Kommune tilbyder to former for kollektiv opvarmning. Fjernvarme fra Gladsaxe Fjernvarme og Naturgas fra HMN Naturgas.


Fjernvarme tilbydes nu også til villa og parcelhusejere, det er derfor ikke længere primært større varmeforbrugere som institutioner og etageejendomme. Fjernvarmeforsyningen dækker i dag omkring 40 % af opvarmningen i kommunen.

Fra 2016 bliver det ulovligt at anskaffe sig et nyt oliefyr. Derfor er det en fordel at koble sig til fjernvarmen, når vi kommer til dit område.

Omkring 20 % af behovet for varme er i dag dækket af individuelle varmeanlæg som for eksempel oliefyr, varmepumper og anlæg baseret på vedvarende energiformer (træpiller, solfangere med videre).

Vand og varme