Ejendomsskat

I Finansloven 2017 er det vedtaget, at borgere skal betale samme beløb i grundskyld i 2017 som i 2015. Fastfrysningen er indregnet i betalingen af grundskyldens anden rate. Den genberegnede ejendomsskattebillet kommer i din e-boks den 3.juni 2017. Skatteministeriet har også udsendt vejledninger. Du kan læse mere på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk

Betaling af ejendomsskat

En gang om året får ejere af fast ejendom digitalt tilsendt en ejendomsskattebillet, som indeholder specifikationer over ejendommens skatter og afgifter.
Forespørgsler vedrørende ejendomsskattebilletten kan rettes til Byggesag, tlf.: 39 57 59 05.
Forespørgsler vedrørende betalingen skal rettes til Opkrævningen, tlf.: 39 57 50 98

Betaling

Halvårsbeløbene forfalder til betaling 1. januar og 1. juli 2017 og skal være betalt senest 31. januar og 31. juli 2017 (beløbet vil fremgå af betalingsoversigten for henholdsvis januar og juli måned)

Kommunen er tilsluttet NETs, som betyder, at du kan betale din ejendomsskat via et automatisk træk på din konto i et pengeinstitut

Husk at du selv er ansvarlig for, at pengene trækkes på din konto, når raten har sidste rettidige indbetalingsdato

Hvad er ejendomsskat

Ejendomsskat består af grundskyld og dækningsafgifter.

  • Grundskyld til kommunen beregnes af grundværdien minus fradrag for forbedringer
  • For erhvervsejendomme opkræves endvidere en dækningsafgift, der beregnes af forskelsværdien. Afgiften kan alene opkræves af kommunen.
  • For offentlige ejendomme opkræves der dækningsafgift af såvel forskelsværdi som grundværdi

Byrådet har for 2017 fastsat:

  • Grundskyldspromillen til 23,0
  • Dækningsafgiftspromillen til 9,4

Refusionsopgørelse  ved køb og salg af bolig

Køber eller sælger du en bolig skal renovationen (betaling for afhentning af dagrenovation) fremgå af refusionsopgørelsen. En refusionsopgørelse er en opgørelse over de økonomiske mellemværender mellem køber og sælger. Udgiften fremgår af ejendomsskattebilletten, som sælger har betalt og udgiften skal fordeles mellem køber og sælger i forhold til ejertid beregnet med overtagelsesdatoen som skæringsdato. Det er i de fleste tilfælde købers advokat, som udarbejder refusionsopgørelsen. Det skal fremgå af købsaftalen, hvem opgaven påhviler.

Gladsaxe Kommune har ikke med refusionsopgørelsen at gøre. Det er alene et anliggende mellem køber og sælger.

Byg og bolig