Rotter, katte og andre dyr

Hvis du har mistanke om, at der er rotter på ejendommen, er det din pligt at melde det. Når du har indberettet på selvbetjeningsløsningen bliver der sendt besked direkte til rottefirmaet. Du skal være opmærksom på, at de ringer fra ukendt nummer.

Anmeldelse af rotter

Hvis der konstateres rotter på din ejendom, lægger vores rottefirma kasse med gift ud. Dette er gratis for dig.

Hvis rotterne kommer fra brud på kloakken på din egen grund bliver du pålagt at reparere den. Det skal du selv betale.

Er bruddet på det offentlige kloaksystem, er det kommunens ansvar at reparere kloakken.

Det er ifølge rottebekendtgørelsen muligt for en borger eller fødevarevirksomhed uden for kommunens åbningstid, hvor kommunal rottebekæmpelse ikke kan tilkaldes, at indgå en aftale med autoriseret person om bekæmpelse.
Kopi af aftaleskema skal efterfølgende indsendes til kommunen. De udgifter, der er forbundet med denne bekæmpelsen, afholdes af grundejer eller lejer. Viderebehandling kan grundejer eller lejer efterfølgende anmode kommunen om at foretage.

Det er kommunens ansvar at bekæmpe rotterne hurtigt og effektivt.

Hvad hvis jeg ikke kan komme til en computer?
Hvis du ikke har mulighed for at anmelde via vores selvbetjeningsløsning, kan du ringe til kommunen. Bemærk at der kan gå længere tid, før anmeldelsen når rottebekæmperen.

Hverdage
Kl. 09:00 – 14:00 kan du få fat i By- og Miljøforvaltningen på telefon 3957 5915
Kl. 14:00 – 15:30 er det ikke muligt at få hjælp via kommunen
Kl. 15:30 – 22:00 kan du ringe til vagten på telefon 3957 6675 (Kun indendørs)
Kl. 22:00 – 09:00 er det ikke muligt at få hjælp via kommunen

Weekend og Helligdage - Kun indendørs rotter
Kl. 07:00 - 22:00 kan du ringe til vagten på telefon 3957 6675
Kl. 22:00 – 07:00 er det ikke muligt at få hjælp via kommunen
Bemærk. Rotter set udendørs kan kun anmeldes via vores selvbetjeningsløsning.

 

Herreløse katte og andre dyr

Herreløse katte
Hvis du oplever problemer med herreløse katte, så kan du få kommunen til at indfange dem, i samarbejde med dyreværnsforeningen, Kattens Værn.
Du skal udfylde vores rekvisition og sende den til Bo Jørgensen. Vi står for kontakten til Kattens Værn.
Når de herreløse katte er indfanget, sender vi en opkrævning til dig. Prisen er for tiden 88 kroner for indfangning af en kat.

Rekvisionen kan sendes til: bymiljo@gladsaxe.dk
Alternativt kan du ringe på Telefon: 39 57 59 15 (Bo Jørgensen)

Ræve
Ræve findes over i Danmark, og også i Gladsaxe. Den holder til ved parker, kirkegårde, baneskråninger, kolonihaver og i tilgroede villahaver. Ræven har helt tilpasset sig byens menneskeskabte landskab.

Hvis du oplever problemer med ræve og mener de bør fjernes fra dit område, kan du kontakte os. Det kan du gøre på 2 måder:

Her vil du få oplyst hvilken jæger kommunen bruger. Hvis jægeren vurderer, at det er nødvendigt at fange via fælde, udlånes denne af Bo Jørgensen.


Mink
Mink i naturen er enspændere. De kan holde territorier som er op til 2,5 km2, som de ikke deler med andre voksne dyr. Minken er et aktivt, nysgerrigt og opfindsomt dyr. De har svømmehud og bruger en stor del af deres tid i vand. Minken jager også både til lands og til vands.

Hvis du oplever problemer med mink og mener de bør fjernes fra dit område, skal du kontakte os. Det kan du gøre på 2 måder:

 

Andre dyr
Alle andre dyr hjælper kommunen ikke med. Det er en god ide at tjekke sit hus med jævne mellemrum. Hvis du er i tvivl om du ser et skadedyr bør du kontakte en fagmand. Dette er dog på egen regning og kommunen anbefaler ikke nogen.

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Byg og bolig