Det digitale byggesagsarkiv

Hvis du vil vide hvad kommunen ved om din ejendom, kan du finde informationerne på i det digitale byggesagsarkiv.

Du finder byggesagsarkivet på weblager.dk. Det kræver ikke NemID at logge på, vælg blot Gladsaxe Kommune.

Sådan bruger du weblageret
De fleste ejendomme kan findes ved at søge på ejendommens adresse, ejendomsnummer eller matrikelnummeret.
Søger du i større bebyggelser, eksempelvis rækkehuse, kan der være en god ide at søge på det laveste husnummer, da dette øger succesraten.

Alle ejendomme fra 1910 og frem har en digital byggesagsmappe. I den finder du de tegninger, dokumenter og normalt også oplysninger om din kloak og afløbsinstallationer, der har været gennem tiden.

Enkelte ejendomme kan du ikke få adgang til eksempelvis bank og politistation.

Øvrige informationer
Kvaliteten kan variere, afhængig af det oprindelige materiale. og man kan komme ud for at mappen ikke indeholder de informationer man søger. Men hvad du ser i mappen er hvad vi har på kommunen.
Opbevaring af tegninger og øvrige dokumenter vedrørende ejendommen påhviler altid husets ejer.

Skal du bygge?